Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X
energy full width

Energia

Wellspect HealthCaren sisäiset prosessit ja laitteet käyttävät sähkövirtaa, ja toimitiloja lämmitetään kaukolämmöllä. Energiantuotanto on erilaisiin ympäristöhaittoihin useimmiten liitetty tekijä. Energia on myös rajallinen resurssi, eivätkä fossiiliset polttoaineet ole pitkällä tähtäimellä käyttökelpoisia tulevaisuuden tarpeisiin. Vastuullisena toimijana ostamme käyttämämme sähköenergian toimittajilta, jotka tuottavat uusiutuviin energianlähteisiin, kuten vesi-, tuuli- ja aurinkovoimaan ja biopolttoaineisiin perustuvaa kestävää energiaa.

Haluamme tukea yhteiskunnan kestävää kehitystä pitkällä tähtäimellä, minkä vuoksi pyrimme käyttämään energiaa mahdollisimman säästäväisesti. Mielestämme yksi tärkeimpiä vaikutusmahdollisuuksiamme on parantaa energiatehokkuuttamme ja hyödyntää fossiilisten polttoaineiden vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja. Mielestämme hiilidioksidipäästöjen kompensointi tai muut kolmansien osapuolten tarjoamat päästöylijäämään liittyvät päästöhyvitysjärjestelmät eivät sovellu oman päästövähennysohjelmamme työkaluiksi. Wellspect HealthCaren tuotantolaitoksessa Mölndalissa suoritettiin energiakatselmus vuonna 2014. Katselmuksen seurauksena laaditaan energiansäästöohjelma, jonka tavoite on mahdollisimman vähäinen energiankäyttö.