Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Ilmastovaikutus

Wellspect HealthCare tunnustaa kansainvälisen ilmastomuutospaneelin (IPCC) maailman johtavaksi ilmastonmuutosta koskevan tieteellisen ymmärryksen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnin asiantuntijaksi ja hyväksyy paneelin johtopäätökset. IPCC:n mukaan alueelliset ilmastonmuutokset, erityisesti lämpötilan nousu, vaikuttavat ekosysteemeihin ympäri maailmaa, ja nämä alueelliset muutokset ovat erittäin todennäköisesti seurausta ihmisen toiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.
climate impact full width

Wellspect HealthCare on panostanut merkittävästi vähentääkseen VOC-päästöjä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ilmakehään ja vesistöihin. Käytämme puhdistukseen hiilisuodattimia, joiden tehokkuus on yli 99 prosenttia. Suurimmat päästölähteet ovat kontaminoitunut kuuma höyry, jota syntyy puhdistettaessa hiilisuodattimia ilman käsittelyä varten, sekä prosessin kontaminoitunut huuhteluvesi. Saastunut prosessivesi puhdistetaan monimutkaisella kaksivaiheisella erotusmenetelmällä ja kuljetetaan sitten käsiteltäväksi ulkopuoliseen kunnalliseen käsittelylaitokseen.

Wellspect HealthCaren tuotteiden sterilointiin käytetään kahta menetelmää. Yksi menetelmä on etyleenioksidisterilointi ja toinen menetelmä on sterilointi säteilyttämällä. Etyleenioksidi on myrkyllinen, reaktiivinen ja herkästi syttyvä kaasu, joten sen asianmukainen käsittely ja turvatoimet ovat välttämättömiä toimintamme turvallisuuden takaamiseksi. Saastunut ilma käsitellään ennen ilmakehään vapauttamista katalyyttisessä polttouunissa, jonka puhdistusteho on yli 99 prosenttia.

Tuotteemme kuljetetaan enimmäkseen maanteitse, mutta käytämme myös rautatie-, laiva- ja lentokuljetuksia. Hankimme kuljetuspalvelut tunnetuilta alan yrityksiltä, joiden ympäristötavoitteet on dokumentoitu ja sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti.

Matkustuskäytännössämme suositellaan huomioimaan ympäristövaikutukset liikematkojen kulkuvälineiden valinnassa. Matkustamisen tarve ja matkustavan henkilökunnan määrä on aina arvioitava tarkoin. Rohkaisemme henkilöstöämme toteuttamaan puhelin-, video- ja internetkokouksia.