Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X
learning and development full width

Suorituksen hallinta

Wellspect HealthCare kuuluu maailmanlaajuisesti toimivaan yhtiöön, jonka toimintakulttuuri edistää uran luomista. Uskomme, että voimme edistää urakehitystäsi pitämällä kiinni asiantuntemuksesta, optimoimalla resurssit ja tarjoamalla tilaisuuksia siihen, että Wellspect HealthCaren työntekijät voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa meillä työskennellessään. Meistä on tärkeää, että voimme yhdessä työntekijöidemme kanssa edistää työuralla kehittymistä.

Suorituksen hallintaprosessimme tarjoaa sinulle tilaisuuden keskustella esimiehesi kanssa työsi tuloksellisuudesta, vahvuuksistasi ja osaamisesi kehitystarpeista sekä yksilöllisistä uratavoitteistasi. Wellspect HealthCarella sinulla on yksilöllinen kehityssuunnitelma, joka auttaa sinua asettamaan urallesi sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteita. Laadit tavoitteesi ja kehityssuunnitelmasi yhdessä esimiehesi kanssa vuosittaisessa tapaamisessa. Tarkoitus on, että tarkastelet tavoitteitasi ja kehityssuunnitelmaasi ja arvioit niiden toteutumista vähintään puolen vuoden välein. Todennäköisesti sisällytät kehityssuunnitelmaasi hyvin erilaisia aktiviteetteja, jotka noudattelevat tavoitteitasi ja sinulle ominaisinta oppimistapaa.

Esittelyohjelma 

Jokainen Wellspect HealthCaren uusi työntekijä osallistuu esittelyohjelmaamme. Ohjelman tavoite on auttaa uusia työntekijöitä pääsemään mukaan toimintaamme, prosesseihimme ja uusiin tehtäviinsä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Ohjelma alkaa heti, kun olet allekirjoittanut työsopimuksen. Siinä käsitellään monia eri aiheita, kuten yhtiön historiaa, visiota, arvoja, käytäntöjä, organisaatiota ja maailmanlaajuista hyvinvointiohjelmaa. Tavoitteena on auttaa sinua pääsemään nopeasti kiinni työhösi Wellspect HealthCarella.

Johtajuuden esittelyohjelma

Johtajuusohjelman tavoitteena on auttaa esimiehet ja johtajat alkuun uudessa työssään. Ohjelman sisältö riippuu esimiehen tai johtajan työnkuvan liiketoimintavaatimuksista ja odotuksista. Ohjelman eri osat tukevat esimiestä tai johtajaa työssään ja antavat hänelle tarvittavat työkalut työnsä eri vastuualueiden hoitamiseen. 

Oppimismalli 70:20:10

Eri ihmiset oppivat eri tavoin ja pitävät siksi eri oppimistapoja parhaina. Me lähestymme oppimista 70:20:10-mallin kautta. Malli perustuu siihen, että uskomme todellisista tilanteista saadun kokemuksen olevan paras tapa oppia. Sen vuoksi 70 % oppimisesta tapahtuu kokemuksen kautta työpaikallasi. 20 % oppimisesta on henkilökohtaista lähioppimista, joka tapahtuu valmennuksen, palautteen tai mentoroinnin avulla, ja vain 10 % oppimisesta tapahtuu koulutuksessa esimerkiksi seminaareissa, luennoilla, sähköisillä oppimisalustoilla opiskelemalla tai oppikirjoista lukemalla.

Huippumyyjäksi kasvaminen

Myyntitulosten parantamiseksi ja ammattimaisten myyntitaitojen kehittämiseksi tarjoamme myyntityöntekijöillemme jatkuvasti kehitysmahdollisuuksia heti palkkaamisesta lähtien. Systeemisten ja yksilöllisten kehitystarpeiden mukaan kehitysmahdollisuuksiin sisältyy mm. kattava tuotteita ja hoitomuotoja käsittelevä koulutus, ammattimaisia ja konsultoivia myyntitekniikoita sekä myynninhallintaa.