Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X
Old man with nurse

Miten saavuttaa sitoutuminen?

On vaikeaa saada potilas jatkamaan hänen alkuvaiheessa jollain tavalla hankalaksi tai epämukavaksi kokemaansa hoitoa. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että potilaalle suotu mahdollisuus osallistua päätöksen tekoon lisää valmiuksia hoidon toteutumiseen. Kun on kyse toistokatetroinnista, katetrin valinta on keskeinen asia. 

Ensiarvoisen tärkeää on, että potilas voi kokeilla juuri hänen fyysisiin edellytyksiinsä ja jokapäiväisiin tarpeisiinsa soveltuvaa katetria. Tähänastiset tutkimukset ovat osoittaneet, että käyttäjät arvostavat katetria, joka minimoi riskin saada virtsatieinfektio ja katetria, joka on helppo viedä sisään ja joka lisäksi on huomaamaton sekä helppokäyttöinen. Potilaan mahdollisuus vaikuttaa omiin tarpeisiinsa ja kykyihinsä soveltuvan katetrin valintaan heti alkuvaiheessa takaa paremman sitoutumisen. 

Lue lisää tutkimuksesta