Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X
environment health safety full width

Ympäristö ja työturvallisuus

Innovatiivisten urologisten ja kirurgisten tuotteiden ja palveluiden johtava maailmanlaajuisena toimittajana olemme

  • Proaktiivinen yhtiö suhteessamme ympäristöasioihin. Otamme ympäristövastuumme vakavasti ja rohkaisemme ympäristöystävällisten prosessien ja tekniikoiden kehitystä ja käyttöönottoa. Pienennämme toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme ympäristövaikutuksia soveltamalla jätteen vähentämisen, uudelleenkäytön ja kierrättämisen periaatteita. Käytämme ensisijaisesti uudistuvia energianlähteitä aina, kun se on mahdollista.
  • Vastuullinen yhtiö, joka huolehtii työntekijöidensä terveydestä ja hyvinvoinnista. Tarjoamme työolosuhteet, joissa työntekijämme pystyvät parhaaseen suoritukseen, voivat sitoutua työhönsä ja nauttia siitä turvallisessa ja terveyttä vaarantamattomassa ympäristössä. Harjoitamme kestävää liiketoimintaa, jolle on tärkeää, että työntekijöidemme työ- ja vapaa-aika ovat tasapainossa.
  • Sitoutunut yhtiö, joka noudattaa sovellettavien säädösten vaatimuksia ja muita sitoumuksiaan. Ohjaamme liiketoimintaamme kokonaiskuvaa silmällä pitäen. Kokonaiskuvan kannalta tärkeitä ovat koko organisaatiomme ympäristöasiat ja työtuvallisuus sekä yhteistyökumppanien valinta.
  • Omistautunut yhtiö, joka on sitoutunut kehittymään jatkuvasti kohti kestävämpää tulevaisuutta. Jatkuva toiminnan kehittäminen on välttämätöntä paitsi kilpailukykymme vahvistamisen, myös yhteiskuntavastuumme kantamisen vuoksi.

Painopistealueet

Tämä käytäntö sisältää toimintamme suuntaviivat sekä hallintojärjestelmän kehittämisen tavoitteet. Tällä hetkellä painopistealueita ovat seuraavat:

  • Materiaalit, liuottimet ja sterilointimenetelmät
  • Energiankulutus ja hiilidioksidijalanjälki
  • Onnettomuudet, vammat ja työperäiset sairaudet

Toimimme aktiivisesti vihreämmän ja paremman maailman puolesta

Wellspect HealthCare kantaa vastuunsa yhtenä maailman johtavista lääkintäteknologia-alan yrityksenä. Etsimme jatkuvasti keinoja kehittää tuotantoamme ja prosessejamme mahdollisimman tehokkaiksi tekemättä kuitenkaan koskaan turvallisuutta, terveyttä tai ympäristöä vaarantavia kompromisseja.

Pienennämme toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme ympäristövaikutuksia soveltamalla jätteen vähentämisen, uudelleenkäytön ja kierrättämisen periaatteita. Käytämme aina mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti uusiutuvia energianlähteitä, kuten vesivoimaa, tuuli- ja aurinkoenergiaa sekä biomassaa. Haluamme tukea yhteiskunnan kestävää kehitystä pitkällä tähtäimellä, minkä vuoksi käytämme sähköä mahdollisimman säästäväisesti. Mielestämme yksi tärkeimpiä vaikutusmahdollisuuksiamme on parantaa energiatehokkuuttamme ja hyödyntää fossiilisten polttoaineiden vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja. 

Sitoutumisemme on erittäin selkeä. Tavoitteitamme ovat resurssien käytön vuotuinen vähentäminen, tuotannon kehittäminen, paikalla tapahtuva jätehuolto ja tuotteidemme pakkaus- ja jakelulogistiikan optimoiminen. Hankimme kuljetuspalvelut tunnetuilta alan yrityksiltä, joiden ympäristötavoitteet on dokumentoitu ja sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti.

Pyrimme aina tuotesuunnittelussa siihen, että tuotteen koko elinkaaren aikainen ympäristövaikutus jäisi mahdollisimman pieneksi. Keinojamme ovat mm. materiaalin ja valmistusmenetelmän valinta sekä käytettyjen tuotteiden käsittely. Kannamme vastuuta ympäristöstä ja olemme sen vuoksi vastikään siirtyneet käyttämään suuressa osassa katetrivalikoimaamme POBE-muovimateriaalia, joka ei sisällä PVC-muovia. Olemme sitoutuneet kehittymään jatkuvasti kohti kaikin tavoin kestävämpää tulevaisuutta. Työskentelemme vihreämmän ja paremman maailman puolesta.

Julkaistu 15.12.2014