Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Jätteet

Tavoitteemme on parantaa toimintamme resurssitehokkuutta vähentämällä luonnonvarojen käyttöä ja kierrättämällä ylijäämämateriaalit. Ensisijaisesti pyrimme välttämään jätteen syntymistä aina, kun se on mahdollista. Mikäli se on mahdotonta, pyrimme kuitenkin vähentämään syntyvän jätteen määrää.

Tehokkaan jätteidenkäsittelyn jatkamiseksi Wellspect HealthCare on laatinut selkeät yleiset menettelytavat jätteiden käsittelyyn. Menettelytapoihin sisältyy vuosittainen seuranta. Jätteen syntymisen seuraukset arvioidaan kaikkien muutosprosessien ja riskiarviointien yhteydessä. Tämän seurauksena kierrätys on lisääntynyt. Tällä hetkellä kierrätämme noin 45 % tuottamastamme jätteestä. Uusiokäyttöön soveltumaton materiaali lähetetään poltettavaksi energiajätteenä.