Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Pakkaukset ja pakkausjäte

Wellspect HealthCare tarjoaa laajan valikoiman erilaisia terveydenhuoltoalan tuotteita. Pakkauksien on suojattava tuotteita erilaisten ulkoisten olosuhteiden aiheuttamilta vaurioilta sekä likaantumiselta, minkä vuoksi pakkausjärjestelmän on täytettävä tiukat tekniset vaatimukset. Wellspect HealthCare pyrkii vähentämään pakkausten ympäristövaikutuksia ottamalla käyttöön pakkausdirektiivin vaatimusten mukaiset ympäristö- ja työturvallisuusohjeet. Pakkausten on oltava tehokkaita (pakkausmateriaalia käytettävä mahdollisimman vähän).

Uuden pakkausjärjestelmän suunnittelun tavoitteita ovat

  • Käytetyn pakkausmateriaalin määrän vähentäminen.
  • Raskasmetallien raja-arvojen ylityksiä ehkäisevä valvonta.
  • Vaarallisten aineiden määrän vähentäminen.
  • Pakkausten jatkokäytön mahdollistaminen materiaalin kierrätyksen, energiakäytön tai kompostoinnin muodossa.

Ruotsissa teemme yhteistyötä FTI:n kanssa, joka on kansallinen teollisuuden pakkausten kierrätysjärjestelmä. Saksassa yhteistyökumppanimme on DUALES die Grüne Punkt -järjestelmä. Raportoimme Ruotsin pakkauksia koskevan lain 2013:757 mukaisesti. Kyseinen laki panee täytäntöön EU-direktiivin 1994/62/EY vaatimukset.