Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Materiaalit ja kemikaalit

Tuotteiden materiaalit ja kehitys


Tuotteidemme on oltava turvallisia käyttäjille. Lisäksi niiden koko elinkaaren aikainen ympäristövaikutus on suunnittelun avulla saatava mahdollisimman pieneksi. Tässä on huomioitava mm. materiaalin ja valmistusmenetelmän valinta sekä käytettyjen tuotteiden käsittely. Tutkimukseen liittyvien päätösten tekijät käyttävät näiden tavoitteiden toteuttamisen apuna ympäristövaikutusten elinkaariarviointia (ELCA).
materials and chemicals full width

Kemikaalit ja REACH

Arvioimme jatkuvasti käyttämiämme kemikaaleja ja pyrimme vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia. Tavoitteemme on korvata mahdollisimman monet vaaralliset kemikaalit yhtä tehokkailla, mutta vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla. Useimpien käyttämiemme vaarallisten kemikaalien käyttömäärät ovat hyvin vähäisiä, ja useimpia niistä käytetään ainoastaan laboratorioissa.

Wellspect HealthCare on kemikaalien jatkokäyttäjä ja kemikaaleja sisältävien esineiden valmistaja. Kartoitamme parhaillaan kaikkia toimintamme avainmateriaaleja ja -kemikaaleja varmistaaksemme, että tavarantoimittajamme esirekisteröivät ja sittemmin rekisteröivät ne. Tietoomme ei ole tullut, että mikään näistä kemikaaleista tai materiaaleista olisi vaarassa tulla vedetyksi markkinoilta REACH-asetuksen voimaantulon seurauksena.

EU:ssa toimivana esineiden valmistajana Wellspect HealthCare on velvollinen ilmoittamaan Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA), mikäli jokin valmistamamme esine sisältää REACH-asetuksen erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokaslistalla olevaa ainetta. Tällä hetkellä tämä velvoite koskee ainoastaan PVC:stä valmistettujen tuotteidemme sisältämää DEHP:tä. Tutkimme kuitenkin parhaillaan korvaavia vaihtoehtoja DEHP:lle.

LoFric-tuotteiden valmistusprosessissa käytetään liuottimina orgaanisia yhdisteitä, jotka on luokiteltu haihtuviksi orgaanisiksi yhdisteiksi (VOC). Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat tärkeimpiä käyttämiämme kemikaaleja. Tuotannon VOC-päästöt kertyvät yli 99-prosenttisesti hiilisuodattimiin. Suodattimiin kertynyt liuotin voidaan puhdistaa ja käyttää uudelleen. Yli 90 prosenttia kuluttamistamme liuottimista on kierrätetty tämän sisäisen prosessin kautta.