Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Suolen toimintahäiriöt lapsilla

Mitä lapsesi kehossa tapahtuu?

Suolen toimintahäiriö on sairaus, johon voi olla monia eri syitä. Lapsella suolen toimintahäiriö voi johtua synnynnäisestä epämuodostumasta, kuten selkärankahalkiosta (MMC) tai peräsuolen kehityshäiriöstä tai epämuodostumasta, tai se voi kehittyä vamman tai sairauden, esimerkiksi selkäydinvamman, tuloksena. 

children and TAI bowel dysfunction full width

Suolen toimintahäiriöistä aiheutuu usein ummetusta, ulosteinkontinenssia ja/tai ulostamisongelmia. Ei ole ollenkaan tavatonta kärsiä näistä kaikista vaivoista samanaikaisesti. Ummetusta esiintyy erittäin yleisesti suolen toimintahäiriön yhteydessä. Ummetukselle on tunnusomaista suolen liikkeiden vähäisyys ja epäsäännöllisyys, minkä seurauksena uloste on kovaa ja kuivaaa ja ulostaminen on vaikeaa. Ulosteinkontinenssi on toinen yleinen ongelma lapsilla, joilla on suolen toimintahäiriö. Se aiheuttaa tahatonta ulostamista. 

Miten suolen toimintahäiriö vaikuttaa elämään?

Suolen toimintahäiriön kanssa eläminen voi olla vaikeaa. Suolen toimintahäiriösta kärsivillä lapsilla voi esiintyä kipuja, turvotusta, ruokahaluttomuutta ja ulosteen pidätyskyvyttömyyttä monta kertaa päivässä. Tästä seuraa usein pahaa mieltä, häpeää ja sosiaalista epävarmuutta. 

Monet vanhemmat käyttävät paljon aikaa oikean hoitomenetelmän löytämiseen lapselleen. Jokainen epäonnistunut yritys voi olla henkisesti kuluttava ja aiheuttaa toivottomuuden tunnetta. Tämän lisäksi mahdolliset sisaruksetkin kaipaavat ja ansaitsevat huomiota. 

Lue lisää eri diagnoosien vaikutuksesta suoleen

Tapaa lasten suoliston hoidon asiantuntijoita

Etsiessämme syvällisempää tietoa suolen toimintahäiriöistä kärsivien elämästä käännyimme Pediatric Stoma Nurse Groupin (PSNG) puoleen. Tämä on todella erikoistuneiden ja kokeneiden stoma-sairaanhoitajien ryhmä Isossa Britanniassa ja Irlannissa. Pyysimme heitä jakamaan kertomuksiaan ja tietämystään vuosien mittaan satojen potilaiden kanssa käymistään tapaamisista. 

Ensimmäinen filmi kertoo elämästä suolen toimintahäiriön kanssa ennen toimivan hoitomuodon löytymistä. Katso seuraava asiantuntijafilmimme täältä.