Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Mitä suolihuuhtelu on?

Suolihuuhtelu on vakiintunut hoitomuoto

Suolihuuhtelu (TAI) on menetelmä suolen tehokkaaseen tyhjentämiseen. Se on prosessi, jossa ulosteen poistumista peräsuolesta ja paksusuolen alaosasta helpotetaan viemällä suoleen vettä. 

Suolihuuhtelu auttaa ehkäisemään ummetusta ja inkontinenssia sekä palauttamaan ennakoitavan suolen toiminnan. Hoito palauttaa ulostamisen ajan ja paikan hallinnan potilaalle. Tämän hallinnan ansiosta käyttäjä voi tehdä suunnitelmia ja elää spontaania elämää.

Suolihuuhtelu on tehokas tekniikka.

Vaikka suolihuuhtelun teho on todistettu, nykyisiä ratkaisuja pidetään monimutkaisina ja monet luopuvat hoidosta, ennen kuin se on ehtinyt osoittaa hyödyllisyytensä. Tähän asti saatavilla olleet ratkaisut ovat osoittautuneet vaikeiksi käyttäjille, joiden käsien toiminta on heikentynyt. Suolihuuhtelu voi vähentää sekä ulosteinkontinenssia että ummetusta ja suolen toimittamiseen käytettyä aikaa. Se voi myös auttaa vähentämään tarvetta hoitajan apuun suolen toimittamisessa.

Mitä suolihuuhtelu tarkoittaa?

Suolen säännöllinen huuhtelu tyhjentää paksusuolen ja peräsuolen niin tehokkaasti, että se pysyy tyhjänä seuraavaan huuhteluun asti. Tämä ei vain estä ulosteinkontinenssia vaan antaa potilaalle myös vallan päättää ulostamisen ajankohdan ja paikan. Lisäksi veden vieminen aiheuttaa massan liikkumisen nousevasta paksusuolesta, mikä ehkäisee ummetusta.


Suolihuuhteluhoidon merkittävä hyöty on tehokkaaseen suolen toimittamiseen käytettävän ajan ja energian väheneminen.

Referenssejä:

Emmanuel A et al Spinal Cord 2013; 51(10):732-8
Emmanuel A. Spinal Cord 2010;48(9):664-73
Christensen P et al. Dis Colon Rectum 2009; 52: 286-92
Christensen P et al. Gastroenterology. 2006;131:738-47
Del Popolo G et al. Spinal Cord 2008;46:517-22 
Faaborg PM et al. Spinal Cord 2009;47:545-9