Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Perusfaktoja

Kaikkien Wellspect HealthCaren kehittämien tuotteiden turvallisuus ja toimivuus arvioidaan huolellisesti.

General Facts Clinical Trials

Kuva 1: Kaavio kliinisen tutkimuksen tutkimus- ja tuotekehitysprosessista laboratoriosta aina myyntivalmiiseen tuotteeseen saakka.
 

Prekliininen tutkimus ja kliiniset tutkimukset ovat tärkeä osa uusien tuotteiden turvallisuuden ja toimivuuden varmistamista. Testausohjelmaan vaikuttavat useat tekijät, kuten esimerkiksi samankaltaisten välineiden kliinisestä käytöstä saadut tiedot ja kokemukset.

Markkinoille saattamisen jälkeisen tuotevalvonnan tarkoituksena on kerätä lisätietoa markkinoilla olevien tuotteidemme turvallisuudesta ja toimivuudesta kliinisessä käytössä (potilaiden tai julkisen terveydenhuollon käytössä).

Eettiset näkökohdat ovat oleellisen tärkeät.

Täytämme kaikki säännönmukaiset vaatimukset kliinisissä tutkimuksissamme.

Kliinisisiin tutkimuksiin osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Kaikki Wellspect HealthCaren kliiniset tutkimukset rekisteröidään ClinicalTrials.gov.