Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Wellspect HealthCare -tutkimus (täysin sponsoroidut tutkimukset)

Kaikki täysin sponsoroidut tutkimuksemme suoritetaan hyvän kliinisen tutkimustavan (GCP), Helsingin julistuksen sekä Wellspect HealthCaren vakiotoimintamenettelyjen (SOP) mukaisesti.
Wellspect HealthCare Research Fully Sponsored Studies

Täysin sponsoroidut tutkimukset

Wellspect HealthCare vastaa tutkimuksen toteuttamisesta eli toimii tutkimuksen toimeksiantajana.

Päätarkoitus
Tutkimusten päätarkoitus on selvittää, ovatko tuotteemme turvallisia, luotettavia ja toimivia, mutta lisäksi tavoitteena on kasvattaa tuotteidemme käyttöaiheiden valikoimaa.

Tavoite
Tavoitteenamme on tuoda markkinoille parhaat tuotteet ja tuorein niihin liittyvä dokumentaatio kullakin erikoisalalla.

Tiivistä yhteistyötä kliinikkojen kanssa

Säännöt ja säädökset
Tutkimukset noudattavat terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla suoritettavia kliinisiä tutkimuksia koskevan kansainvälisen standardin ISO 14155 vaatimuksia. Standardi perustuu Maailman lääkäriliiton hyväksymässä Helsingin julistuksessa esitettyihin eettisiin periaatteisiin. Arvioinnin suorittaa riippumaton eettinen toimikunta.