Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

Autologinen koko veri

Luonnollinen osa veren käsittelyn strategiaa

Viimeaikaiset tutkimukset tukevat autologisen veren talteenoton ja palauttamisen positiivisia vaikutuksia immuunijärjestelmään verrattuna sekä homologiseen että autologiseen pestyyn vereen.

Postoperatiiviset infektiot

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että postoperatiiviset infektiot vähenevät potilailla, joille on annettu autologista kerättyä verta verrattuna niihin, jotka ovat saaneet homologista tai autologista pestyä verta. (DJ Triulzi et al, 1992, kts viite alla)

Luontaiset tappajasolut

Gharehbaghian et al. (Lancer,2004) osoittivat tappajasolujen kohonneen määrän potilailla, jotka saivat autologista suodatettua verta, mikä viittasi veren sisältävän immunostimulantteja. Potilailla, jotka saivat pestyä autologista verta tai veripankkiverta, tappajasolujen määrä oli vähentynyt. ( A Gharehbaghian et al, 2003, kts viite alla)

Neutrofiilinen aktiviteetti

Iorwerthin et al. tutkimus (The Knee, 2003) osoittaa, että suodatetun autologisen veren käyttö muutta PMN:n aktiviteettia ja siten vähentää postoperatiivisia infektioita. (A Iorwerth et al, 2003, kts viite alla)

Allogeenisen veren antamisen tarve vähenee

Moonen et al. (Transfusion, 2007) tutkimuksessa tehtiin johtopäätös, että suodatetun koko veren takaisinanto vähentää tehokkaasti allogeenisen veren annon tarvetta lonkka- ja polviproteesileikkausten yhteydessä.

Ratkaisut

Wellspect HealthCare tarjoaa kattavan ratkaisun autologisen veren keräämiseen ja takaisinantoon:

Bellovac® ABT - postoperatiivinen ratkaisu.


Jaa