Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

LoFric Origo -markkinatutkimus 

Tässä ovat joulukuun 2012 ja elokuun 2013 välisenä aikana loppukäyttäjille että terveydenhuollon ammattilaisille kohdennetun ja toteutetun markkinatutkimuksen tulokset.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa, miten tuote ja sen ominaisuudet otettiin vastaan näissä kahdessa kohderyhmässä.

Kaikkiaan 389 loppukäyttäjää ja 95 terveydenhuollon työntekijää otti osaa tutkimukseen. Joillakin käyttäjillä oli yli 30 vuoden kokemus katetrien käytöstä, kun taas toiset olivat vastikään aloittaneet omatoimisen toistokatetroinnin. Osallistujat olivat Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Englannista, Hollannista, Ranskasta, Saksasta, Italiasta ja Sveitsistä. Heidän keskimääräinen ikänsä oli 55 vuotta ( vaihteluväli 9- 89 vuotta).

Pääasialliset syyt katetrointiin olivat selkäydinvamma, MS sekä eri prostatadiagnoosit. 17 %:lla käyttäjistä oli jonkin verran alentunut käsien toimintakyky ja 5 % ilmoitti, että käsien toimintakyky oli selkeästi alentunut. 41 % käytti pyörätuolia ja 97 % toistokatetroi itse.

Kolme tärkeintä hyötyä LoFric Origon käytöstä koettiin olevan:EI SISÄLTÖÄ

LoFric® on Wellspect HealthCaren rekisteröity tavaramerkki.