Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Yli 30 vuotta myöhemmin, useammat ihmiset kuin koskaan aikaisemmin,                                 hyötyvät LoFric-katetrista

Vuosi 2013 oli LoFric® katetrien 30-vuotisen olemassaolon juhlavuosi. Vuosien kuluessa nimestä LoFric on tullut synonyymi sanoille mukavuus, turvallisuus ja luottamus sekä katetroijien että terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Eikä ihme. Alusta lähtien olemme kuunnelleet tuotteidemme käyttäjiä ja käyttöä suosittelevia terveydenhuollon ammattilaisia voidaksemme jatkuvasti kehittää katetroijien elämää helpottavia tuotteitamme ja palvelujamme. 

Matkan varrella olemme pitkäjänteisellä työllä pyrkineet parantamaan katetroivien ihmisten hoidon tasoa.

LoFric oli ensimmäinen vesivaippakatetri, jossa vesi toimi liukasteena, kun se tuotiin markkinoille vuonna 1983. Se oli merkittävä askel. Tuomalla markkinoille Urotonic Pintarakenteella varustetut LoFric-katetrit teimme katetroinnista helpompaa, miellyttävämpää ja vähemmän haitallista kuin koskaan aikaisemmin. Vuosien saatossa olemme kehittäneet uusia, entistä huomaamattomampia ja helppokäyttöisempiä katetreja helpottaaksemme käyttäjien elämää (lue lisää LoFricin tarinasta alla).

Olemme ylpeitä saavutuksistamme. Emme kuitenkaan ole vielä saavuttaneet tarpeeksi. Jos katetroijia ajatellen on olemassa vielä parempi ratkaisu tai jos vielä on olemassa jokin tapa, jolla voimme olla yhä enemmän avuksi, tulemme jatkamaan ponnisteluja löytääksemme sen. Olemme tähän mennessä saaneet aikaan merkittäviä asioita ja tulemme jatkossa työskentelemään entistä lujemmin ollaksemme paras yhteistyökumppani kaikille tahoille, jotka uskovat ja luottavat meihin.

Elämää muuttava keksintö,  joka yhä edelleen yli 30 vuoden jälkeen johtaa miellyttävämmän, yksinkertaisemman ja turvallisemman katetroinnin kehitystä

Virtsarakon tyhjentämiseen on useita tapoja. Vaikka se ei onnistuisi tavanomaiseen tapaan, omatoimisen katetroinnin ei tarvitse estää aktiivista elämää. Tämä oli LoFric-tiimin ydinajatuksena alusta alkaen. Nyt on kulunut jo runsaasti yli 30 vuotta siitä, kun LoFric teki katetroinnista huoletonta.

Ennen LoFricia kestokatetrit olivat yleisin ratkaisu virtsarakon tyhjentämiseen. Toki kertakäyttöisiäkin katetreja oli jo saatavilla, mutta LoFric oli ensimmäinen hydrofiilinen katetri, mikä oli mullistavaa. LoFricin hydrofiilisen pinnan ansiosta voitiin unohtaa epämukavat ja usein tehottomat geelit, joita vanhojen katetrimallien kanssa tarvittiin. Muuntyyppisiin katetreihin verrattuna LoFric aiheutti vähemmän kitkaa vitsaputken seinämää vasten, eikä sen käyttöön siksi liittynyt yhtä suurta vaurioiden ja tulehdusten riskiä.

Jan Utas – nykyinen Wellspect HealthCaren Director R&D Urology – teki kollegansa Håkan Melanderin kanssa tinkimätöntä työtä, jonka ansiosta LoFricin tuotanto saatiin käynnistettyä entisessä moottorisahatehtaassa.

– Kun muutimme tiloihin, kunnostimme yhden huoneen puhdastilaksi, Jan Utas kertoo. – Muu osa rakennuksesta näyttikin sitten yhä moottorisahatehtaalta.

Vaikka edellytyksiä hydrofiilisten katetrien valmistukselle oli tutkittu aiemminkin, LoFric oli ensimmäinen varteenotettava ehdokas todella toimivaksi katetriksi, joka voitaisiin ottaa laajamittaiseen käyttöön. Tutkijaryhmä teki lukuisia kokeita silloisen Astra Meditechin vastavalmistuneessa laboratoriossa.

– Testasimme katetriin monenlaisia ratkaisuja, kunnes saimme aikaan oikeanlaisen pinnan, Jan Utas jatkaa. – Katetrien valmistukseen tarkoitettu kone oli jo tilattu ja rakenteilla. Jouduimme monta kertaa mukauttamaan valmistusprosessia ja pyytämään laitetoimittajalta muutoksia koneen kokoonpanoon, jotta se vastaisi muokattua prosessia.

Kun kone lopulta saapui helmikuussa 1983, tutkimusryhmä uurasti miltei yötä päivää saadakseen tuotannon käyntiin. Paneutuminen tuotti tulosta, ja LoFric tuli markkinoille saman vuoden elokuussa.

LoFric sai nopeasti kannattajia hoitoalalta. Omatoiminen katetrointi liukaspintaisella kertakäyttökatetrilla nähtiin mahdollisuutena entistä suurempaan vapauteen ja turvallisuuteen. Muita ongelmia kuitenkin ilmaantui.

Yhä kasvavasta käyttäjäkunnasta osa havaitsi, että katetrilla oli taipumusta juuttua ja sen ulosvetäminen oli vaikeaa.

– Perusteellisista testeistämme huolimatta tämä ongelma tuli esiin vasta satojen käyttäjien joukossa muutaman yksilön kohdalla. Arvelimme, että syy saattaisi liittyä pintarakenteen osmolaliteettiin (molekyylipitoisuuteen), joten kehitimme uuden reseptin, jonka mukaan pinnasta tuli isotoninen virtsan kanssa (toisin sanoen sen osmolaliteetti oli sama kuin virtsan). Ratkaisu osoittautui toimivaksi.

Entistä ehompi LoFric sai vieläkin lämpimämmän vastaanoton. Yksi varhaisista kannattajista oli tohtori Lars Sullivan Göteborgin Sahlgrenskan yliopistollisen sairaalan neurokirurgian klinikalta. Hän esitteli LoFricin selkäydinvammapotilailleen, jotka aiemmin olivat saaneet tottua hoitohenkilöstön vaihtamiin kesto-katetreihin ja virtsankeräyspusseihin.

– Halusimme löytää tuontyyppisille katetreille vaihtoehdon, Jan Utas toteaa. – Kun potilas voi huolehtia virtsarakon tyhjennyksestä itse, hänen on helpompi elää normaalia elämää eikä katetroinnista tarvitse tehdä suurta numeroa. LoFricin käyttäjä voi katetroida itsensä muutaman kerran päivässä, aivan kuten rakko olisi luonnostaankin tyhjennettävä.

Jotta mahdollisimman moni ihminen voisi hyötyä LoFricin käytöstä 

Nykyisissä LoFric-katetreissa on käytännössä samanlainen pintarakenne kuin aivan ensimmäisissä valmistamissamme katetreissa. Paljon on kuitenkin tapahtunut vuosien varrella. Keskeisin muutos on se, ettei LoFric tarkoita enää yhtä ainoaa katetrimallia, vaan se on kokonainen tuoteperhe, josta löytyy sopiva ratkaisu miltei kaikenlaisiin tarpeisiin.

LoFric-mallistoa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä terveydenhoitohenkilöstön ja käyttäjien kanssa.

– Kehitys varmasti jatkuu vastakin, Jan Utas uskoo. – Parantamisen varaa on aina. Pyrimme jatkuvasti edistämään tuotteiden helppokäyttöisyyttä sekä laajentamaan kohderyhmää niin, että toimintarajoitteista huolimatta kaikki pystyisivät huolehtimaan katetroinnistaan itse. Mitä helpommin esimerkiksi pakkauksen avaaminen onnistuu, sitä useampi hyötyy tuotteesta. Toisaalta emme voi tinkiä säädetyistä vaatimuksista, joiden mukaan pakkauksien tulee olla steriilejä ja riittävän kestäviä suojaamaan tuotetta vähintään kolmen vuoden ajan.

– Lisäksi haluamme, että pakkaukset näyttävät hyvältä. Jos LoFric sattuu sujahtamaan ulos käyttäjän käsilaukusta, sen ei pidä olla ilmiselvästi tunnistettavissa katetriksi. Mielestäni LoFric Sense ja LoFric Origo osoittavat, että olemme oikealla tiellä.

Toinen jatkuvan kehitystyön kohde ovat erilaiset apuvälineet, jotka helpottavat LoFricin käsittelyä.

– Ihannetilanteessa tuotteet voitaisiin mukauttaa kunkin käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin, Jan Utas huomauttaa. – Valitettavasti sellainen tulisi liian kalliiksi. Kaikki haluavat karsia kustannuksia, etenkin hoitoalalla. Jos me valmistajana onnistumme pitämään kustannukset alhaisina, yhä useammalla on varaa käyttää LoFricia. Siitä syystä pyrimme koko ajan parempaan ja edullisempaan valmistusprosessiin. Valmistamamme apuvälineet on kehitetty käyttäjien ja terveydenhoitohenkilöstön palautteen perusteella. Luonnollisesti otamme selvää myös mahdollisista muista tavoista, joilla käyttökynnystä voitaisiin madaltaa entisestäänkin.

LoFricin jatkuva kehitys ulottuu myös ympäristöasioihin.

– Suosimme niin katetrien kuin pakkauksienkin valmistuksessa materiaaleja, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Turvallisuussyistä emme kierrätä katetreja, jotka ovat kosketuksissa virtsan kanssa, mutta kuljetuspakkaus, jossa pakkaus toimitetaan, voidaan kierrättää. Lisäksi olemme kehittäneet uuden katetrimateriaalin nimeltä POBE (PolyOlefin Based Elastomer), jonka palamisjäte on lähinnä vettä ja hiilidioksidia.

Siihen aikaan, kun katetroinnin merkitystä ei vielä tunnettu, selkäydinvammasta ja selkärankahalkiosta kärsiviä ihmisiä kuoli usein munuaisvaurioihin. 1900-luvun aikana heidän keskimääräinen elinikänsä nousi huomattavasti, mikä johtui pitkälti omatoimisen katetroinnin yleistymisestä ja katetrien laadun paranemisesta. Nykyään selkäydinvammaisten keskimääräinen elinikä on miltei sama kuin vammattomienkin.

– Kaikkien LoFric-tiimiläisten on syytä olla ylpeitä osallisuudestaan tähän menestystarinaan. On suunnattoman antoisaa saada työskennellä tällaisen lääketieteellisesti merkittävän hankkeen parissa, joka helpottaa katetrin käyttäjien arkea ja edistää heidän elämänlaatuaan.  

 

LoFric® on Wellspect HealthCaren rekisteröity tavaramerkki.