Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Mahdollisia haasteita potilaille, joiden tulee opetella toistokatetrointi

Fyysiset edellytykset
Potilaan fyysiset edellytykset voivat vaikuttaa mahdollisuuteen oppia toistokatetrointi.
Ylipaino, heikentynyt motoriikka, spastisuus ja heikentynyt näkökyky voivat vaikeuttaa oppimista, mutta useimmiten ratkaisu on löydettävissä. Jotkut potilaat voivat tuntea kipua, mikä puolestaan aiheuttaa jännitystä. Rajoittunut liikkuvuus voi esim. naisilla vaikeuttaa jalkojen hallintaa ja oikean katetrointiasennon löytymistä, mutta paras mahdollinen asento ja jonkin apuvälineen käyttö voivat ratkaista ongelman.

Mentaaliset edellytykset
Toisinaan potilaan tunne- ja mentaalitila voivat tuoda lisähaasteita, mutta oikein valmisteltuna luottamus ja motivaatio toistokatetroinnin opettelemiseen löytyvät.
Kognitiiviset ongelmat, stressi, kivun pelko, ujous tai sosiaaliset esteet voivat painaa potilaan mieltä siinä määrin, että hän ei ole henkisesti valmis, eikä pysty näkemään hoitomuodon hyötyjä. Ensimmäinen reaktio voi syntyä siitä, ettei halua olla erilainen tai kokee taas yhden asian vaikeuttavan arkea.
Usein tuntemukset ovat täysin päinvastaiset toistokatetroinnin opettelemisen jälkeen, mutta prosessi voi vaatia paljon aikaa.

Joitakin hyviä neuvoja kokeneilta ohjaajilta

Opettelemiseen kannattaa varata runsaasti aikaa. Potilaan tulee olla henkisesti valmistautunut, jotta hän voi kunnolla rentouttaa itsensä. Hänen pitää nähdä hoitomuodon onnistuminen voittona itselleen. Eniten varmasti motivoi mahdollisuus pysyä kuivana, välttää jatkuva vessassa käynti ja vähentää infektioiden määrää. Hyvä kontakti ohjaajaan, johon voi aina turvautua, lisää turvallisuuden tunnetta.

Toistokatetrointi voi parantaa elämänlaatua ja tehdä arjesta yksinkertaisempaa, mikä on erityisen tärkeä viestittää.

Muita vinkkejä, joilla oppiminen sujuu parhaiten:
 • Lähetä toistokatetrointiohjeet ennen tapaamista
 • Lue lisää www.wellspect.fi
 • Varaa opettamiseen riittävästi aikaa
 • Aloita näyttämällä kuvia
 • Anna aikaa sulatella asioita - anna potilaan määrätä tahti
 • Ota selvää potilaan elämäntilanteesta
 • Motivoi esimerkeillä potilaan arjesta
 • Valitse sopiva katetri, josta saa hyvän otteen
 • Asia ei ole kovinkaan dramaattinen
 • Monilla muillakin on sama ongelma
 • Järjestä seuranta