Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Stop virtsatieinfektioille!

Virtsatieinfektiot kuuluvat yleisimpiin sairaaloiden vuodeosastolla esiintyviin infektioihin. Näin ei ole ainoastaan Pohjoismaissa vaan joka puolella maailmaa. Tilanteen tekee entistä hälyyttävämmäksi tieto, että resistenssi antibiooteille lisääntyy samanaikaisesti. WHO toteaa tuoreessa raportissaan, että ilman kiireellisiä toimia voi maailma olla menossa kohti "post-antibioottista aikakautta", jossa tavalliset infektiot ja pienet haavat voivat jälleen koitua kohtalokkaiksi. On korkea aika ryhtyä taistelemaan tämäntyyppisiä infektioita vastaan.

Tähän osioon olemme koonneet sekä pelkkiä faktoja, selkeitä ohjeita että hyödyllisiä linkkejä käyttöönne. Julkaisemme myös osia kyselystä, jonka teimme tämän vuoden EAU/EAUN kokouksen yhteydessä, siitä miten virtsatieinfektioita ehkäisevää työtä voitaisiin tehostaa.

Näin huonosti ovat asiat

Tämä on pelottavaa luettavaa, jonka pitäisi johtaa välittömiin toimenpiteisiin. Hoidon tehokkuus kärsii ja sairaalassaolo altistaa uusille riskeille ja komplikaatioille.
  • VTI aiheuttaa keskimäärin neljä ylimääräistä hoitopäivää. Se aiheuttaa sekä lisäkärsimystä potilaalle että lisääntyviä hoitokustannuksia. [SKL, VRISS projekti, 2005]
  • 25%:lle vuodeosastojen potilaista laitetaan kestokatetri. 30% VTI:sta voidaan yhdistää kestokatetrin käyttöön. [Tenke ja kumppanit, 2014]
  • 30%:lla toistokatetroijista on bakteereja virtsassa. 7-10% heistä saa VTI:n. [Mulder, 2011]
  • 40% kaikista hoitoon liittyvistä infektioista johtuu katetrin käytöstä.. [Hooton ja kumppanit, 2010]
  • 80% kaikista hoitoon liittyvistä virtsatieinfektioista liittyy katetrin käyttöön. [Tenke ja kumppanit, 2014]
  • Katetrin käytöstä johtuvat virtsatieinfektiot ovat yleisimpiä hoitoon liittyviä infektioita ja lisäävät sairastuneisuutta, kuolleisuutta, pidentävät hoitoaikaa ja lisäävät kustannuksia. [Saint S., 2000 ja Tambuah P, Knasinski V. ja kumppanit, 2002]
  • VTI on on merkittävä ekologinen ongelma sairaaloissa ja lähde kahdelle kolmesta resistenteistä bakteerikannoista. [Gastmeier P. Nosocomial, 2001]