Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Naiset ja LUTS

LUTS on lyhenne sanoista Lower Urinary Tract Symptoms, mikä tarkoittaa erilaisia alempien virtsateiden oireita, kuten tihentynyttä virtsaamistarvetta, virtsaamispakkoa, heikkoa virtsasuihkua ja tiputtelua. Termiä LUTS voidaan käyttää puhuttaessa kummankin sukupuolen oireista, mutta useammin termiä käytetään puhuttaessa miehistä – ristiriitaisesti kylläkin, koska oireet ovat yleisempiä naisilla.

women and luts fw
  • Virtsanpidätyskyvyn puute on noin 2,5–3 kertaa yleisempää naisilla.
  • Virtsatieinfektioiden riski on naisilla 3–4 kertaa suurempi kuin miehillä.
  • Yliaktiivinen virtsarakko on yleisempi naisilla.

LUTS-oireet jaetaan kahteen pääluokkaan: virtsan pidättämiseen ja virtsaamiseen liittyviin ongelmiin.

Virtsan pidättämiseen liittyvät ongelmat

Saatat huomata, että virtsaa lirahtaa vahingossa hieman housuihin, kun yskit, aivastat tai harrastat liikuntaa. Tätä kutsutaan ponnistusinkontinenssiksi, ja se on usein raskaudesta ja synnytyksestä johtuvaa.

Virtsan lirahtaminen on yleistä myös neurologisten sairauksien, kuten MS-taudin, yhteydessä ja/tai yliaktiivisen virtsarakon vuoksi. Virtsarakko supistuu, vaikka sen ei pitäisi, ja seurauksena on virtsan karkaaminen. Tätä kutsutaan pakkoinkontinenssiksi.

Virtsanpidätyskyvyn puute ja virtsarakon täyttymiseen liittyvät ongelmat ovat tavallisesti yleisempiä naisilla kuin miehillä.

Virtsaamiseen liittyvät ongelmat 

Virtsaumpi taas on virtsanpidätyskyvyttömyyden vastakohta, joka tarkoittaa, että henkilö ei pysty tyhjentämään virtsarakkoansa kokonaan. Kun virtsarakkoon jää virtsaa, infektioiden riski suurenee. Jos vaivaa ei paranneta, munuaiset voivat vaurioitua.

Virtsaumpi on yleistä iäkkäämmillä miehillä, mutta melko epätavallista naisilla, ellei heillä ole neurologista sairautta tai leikkauksen jälkeisiä kirurgisia komplikaatioita.

Virtsaumpi voi johtua mekaanisesta esteestä (kuten miehillä suurentuneesta eturauhasesta) tai virtsarakon seinämän lihasten heikentymisestä. Jälkimmäisestä tilasta käytetään usein nimitystä atoninen virtsarakko, mikä tarkoittaa, että virtsarakon lihas (detrusor-lihas) on liian heikko supistuakseen. 

Virtsaamiseen liittyvät ongelmat ovat tavallisesti yleisempiä miehillä kuin naisilla.