Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Vastuullinen liiketoiminta

Me Wellspect HealthCarella koemme, että on tärkeää ottaa vastuu toimintamme vaikutuksista yhteiskuntaan sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta että ympäristön näkökulmasta. Tätä kutsutaan yhteiskäsitteellä yrityksen yhteiskuntavastuu (CSR, Corporate Social Responsibility), ja se kattaa useita eri vaatimuksia. Olemme päätyneet jakamaan nämä vaatimukset seuraaviin osa-alueisiin: Ympäristö, Laatu sekä Direktiivit ja standardit.

Valitsemalla alta voit lukea lisää olemassa olevista yleisistä vaatimuksista ja siitä, mitä muuta me tarjoamme kullakin osa-alueella.