Virtsan tahaton karkailu Virtsanpidätyskyvyttömyys

Mikä on inkontinenssi?

Virtsanpidätyskyvyttömyys tarkoittaa rakon hallinnan puutteellisesta hallinnasta johtuvaa tahatonta virtsankarkailua. Vaikka on täysin normaalia tuntea hämmennystä tästä tilanteesta, et ole yksin. 

 

Vaivasta kärsivät välttelevät usein hakeutumista hoitoon, koska häpeävät vaivaansa. Tästä syystä vaiva jää joskus hoitamatta. Tämä on erittäin valitettavaa, koska vaivan syy on yleensä hoidettavissa ja hoito voi parantaa elämänlaatua huomattavasti.

Virtsanpidätyskyvyttömyyden oireet

Virtsanpidätyskyvyttömyyden oireet ja vakavuus vaihtelevat satunnaisesta yskimisen tai aivastuksen yhteydessä tapahtuvasta virtsankarkailusta niin äkilliseen ja voimakkaaseen virtsaamispakkoon, ettei henkilö ehdi ajoissa WC:hen. Inkontinenssityyppejä on useita ja niiden oireet voivat vaihdella. 

 

Inkontinenssityypit

Yleisimpiä ovat ponnistus-, pakko- ja ylivuotoinkontinenssi:

Ponnistusinkontinenssi

Ponnistusinkontinenssi tarkoittaa virtsan karkaamista, kun virtsarakkoon kohdistuu äkillinen paine esimerkiksi yskähdyksen, aivastuksen, naurun, liikunnan tai raskaan taakan nostamisen yhteydessä. Vaiva johtuu virtsarakon sulkijalihaksen ja/tai lantionpohjan lihasten heikkoudesta. Naisilla tämä voi johtua raskauden, synnytyksen ja vaihdevuosien aiheuttamista fyysisistä muutoksista. Miehillä tämä inkontinenssityyppi voi olla seurausta eturauhasen poistoleikkauksesta. Hoito riippuu oireidesi vaikeudesta ja vaihtelee elintapaohjeista ja fysikaalisesta hoidosta lääkehoitoon ja leikkaukseen.

Pakkoinkontinenssi

Pakkoinkontinenssi tarkoittaa äkillistä voimakasta virtsaamistarvetta, jota seuraa tahaton virtsankarkailu. Virtsarakon lihas supistuu, ja ilmoitus virtsaamistarpeesta saattaa tulla vain muutamia sekunteja tai korkeintaan minuuttia aikaisemmin, jolloin on liian myöhäistä ehtiä WC:hen. Pakkoinkontinenssista kärsivä joutuu yleensä virtsaamaan usein, myös öisin. Vaiva voi johtua virtsatieinfektioista, rakkoa ärsyttävistä aineista (lääkkeet, ruoka-aineet jne.), virtsaummesta, suoliongelmista, Parkinsonin taudista, Alzheimerin taudista, halvauksesta, vammasta tai MS-tautiin liittyvästä keskushermostovauriosta. Jos syytä ei löydy, vaivaa voidaan kutsua myös yliaktiiviseksi rakoksi. Hoito riippuu oireidesi vakavuudesta ja vaihtelee elintapaohjeista ja fysikaalisesta hoidosta lääkehoitoon, katetrointiin ja leikkaukseen. Tehokkain apu saadaan usein eri hoitoja yhdistämällä.

Ylivuotoinkontinenssi

Jos virtsan tiputtelua tapahtuu usein tai se on jatkuvaa, kyse voi olla ylivuotoinkontinenssista, joka tarkoittaa kyvyttömyyttä tyhjentää rakko. Rakko ei tunnu tyhjenevän koskaan täydellisesti. Kun yrität virtsata, saat ehkä aikaan vain heikon virtsasuihkun. Tätä inkontinenssityyppiä voi esiintyä ihmisillä, joilla on vaurioitunut rakko, tukkeutunut virtsaputki tai diabeteksesta johtuva hermostovaurio, ja miehillä, eturauhasvaivat. Hoito riippuu oireidesi vaikeudesta ja vaihtelee katetroinnista, elintapaohjeista ja fysikaalisesta hoidosta lääkehoitoon ja leikkaukseen. Tehokkain apu saadaan usein eri hoitoja yhdistämällä.

Sekamuotoinen inkontinenssi

Jos sinulla on oireita useammasta kuin yhdestä virtsainkontinenssityypistä, kuten ponnistus- ja pakkoinkontinenssista, kyse on sekamuotoisesta inkontinenssista.

Muita, harvinaisempia inkontinenssityyppejä ovat:

 • Toiminnallinen inkontinenssi: Ikäihmiset tai vammaiset voivat kärsiä inkontinenssista yksinkertaisesti siitä syystä, että fyysinen tai psyykkinen vamma hidastaa heidän toimintaansa. Esimerkiksi vaikeasta niveltulehduksesta kärsivä ei välttämättä ehdi avata housujaan riittävän nopeasti.
 • Virtsa- ja ulosteinkontinenssi: Tätä termiä käytetään joskus kuvaamaan jatkuvaa, sekä päivällä että yöllä tapahtuvaa virtsankarkailua tai ajoittaista isojen virtsamäärien hallitsematonta virtsankarkailua. Näissä tapauksissa rakon varastoimiskyky puuttuu kokonaan. Jotkut kärsivät tästä inkontinenssityypistä synnynnäisen anatomisen vajavuuden vuoksi. Vaivan on voinut aiheuttaa selkäydin- tai virtsaelinvaurio tai rakon ja sen viereisen rakenteen, kuten emättimen, välinen epänormaali rakenne (fistula). Hoito riippuu oireidesi vaikeudesta ja vaihtelee katetroinnista, elintapaohjeista ja fysikaalisesta hoidosta lääkehoitoon ja leikkaukseen, usein niiden yhdistelmään.

 

[Lisää kuva tekstin hajottamiseksi]

Inkontinenssin syyt

Inkontinenssiin on monia mahdollisia syitä:

 • Ruokavaliosi (sekä ruoka että juoma) ja tiettyjen lääkkeiden käyttö voivat stimuloida virtsarakkoasi
 • Myös muut hoidettavissa olevat sairaudet voivat aiheuttaa inkontinenssia, mukaan lukien virtsatieinfektiot ja ummetus
 • Raskaus, synnytys ja vaihdevuodet aiheuttavat kaikki mahdollisia syitä virtsankarkailuun naisilla
 • Miehet voivat kokea virtsankarkailua suurentuneen eturauhasen seurauksena
 • Hermostoon vaikuttavat vammat tai sairaudet voivat vaikuttaa virtsarakon signaaleihin, mikä johtaa virtsan vuotamiseen, mukaan lukien selkäydinvammat, multippeliskleroosi, Spina Bifida ja Parkinsonin tauti.
 • Lopuksi virtsankarkailu tulee todennäköisemmäksi iän myötä

Inkontinenssin hoito

Jos sinulla on virtsankarkailua säännöllisesti, älä huoli, koska virtsarakon hallintaan on paljon vaihtoehtoja.

Virtsankarkailusi vaikeudesta riippuen terveydenhuollon ammattilainen saattaa ehdottaa jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Elämäntapamuutokset - yleensä ruokavalio ja liikunta
 • Käyttäytymiseen liittyvät interventiot - kuten lantionpohjaharjoitukset tai virtsarakon uudelleenkoulutus
 • Katetrointi - jonka avulla voit valita, milloin ja missä tyhjennät virtsarakon
 • Leikkaus - tämä on harvinaista, koska katetroinnin avulla useimmat ihmiset pystyvät hallitsemaan inkontinenssinsa kokonaan