Selkäydinvamma

Selkäydinavamma tarkoittaa itse selkäytimen vaurioitumista, joskus yhdessä selkäytimen alimman osan hermojuurien vaurioitumisen kanssa.

Mikä on selkäydin ja mitä se tekee?

Selkäydin on suunnilleen sormen paksuinen ja sijaitsee nesteellä täytetyssä kanavassa selkärangassa, joka on itse selkäranka. Selkäydin sisältää soluja, jotka lähettävät ja vastaanottavat signaaleja koko kehosta. Näiden signaalien ansiosta voimme muun muassa liikuttaa käsiämme, jalkojamme ja muita kehon lihaksia. Nämä signaalit ohjaavat myös kehon kykyä tyhjentää virtsarakko ja suolisto.

Virtsarakon ja suoliston ongelmat selkäydinvammassa

Jos selkäydin on vaurioitunut, signaalien kyky edestakaiseen liikkeeseen heikkenee ja aiheuttaa sekä virtsarakon että suolen tyhjentymisongelmia.

Vaurion tasot

Vamman laajuus johtuu vaurion sijainnista ja siitä, miten laajasti selkäydin on vaurioitunut. Mitä ylempänä selkäytimessä vamma on, sitä useampiin lihaksiin se vaikuttaa. Alaraajahalvauksessa selkäydin on vaurioitunut tavalla, joka vaikuttaa jalkoihin. Neliraajahalvauksessa vamma vaikuttaa sekä käsiin että jalkoihin.

Selkäydin voi olla täysin vaurioitunut, jolloin puhutaan täydellisestä selkäydinvammasta. Täydellisessä selkäytimen vauriossa signaalit eivät kulje selkäydintä pitkin, mikä tarkoittaa, että tuntoaistimukset ja lihasten liikuttamiskyky vammautumiskohdan alapuolelta katoavat.

Jos vaurio ei ole täydellinen, kyky määrättyjen lihasten liikuttamiseen katoaa. Osa signaaleista kuitenkin kulkee selkäytimen läpi. Jos sinulla on jonkin verran motorista hallintaa käsissäsi ja käsivarsissasi, voit todennäköisesti valita itsekatetroinnin virtsarakon tyhjennysvaihtoehdoksi ja suolihuuhtelun suolisto-oireiden ehkäisemiseksi.

Vamman anatominen sijainti ja vakavuus ratkaisevat, millaisia rakko- ja suolistovaivoja siitä aiheutuu. Yksinkertaisesti sanottuna, mitä ylempänä vamma sijaitsee, sitä vakavampi se voi olla terveydellesi. Tämä johtuu aivojen ohjauksen ja hallinnan menetyksestä, joka liittyy virtsaamiseen ja suolen tyhjenemiseen.

Selkäytimen ylempien osien vaurio (rintakehä tai sen yläpuolella) johtaa tyypillisesti virtsarakkoa ja suolistoa ympäröivien lihasten liikkumisen rajoittumiseen, mikä johtaa seuraaviin oireisiin:

 • Refleksikeskus ottaa vallan ja virtsarakko ja sulkijalihas (joka on lihas, joka säätelee virtsan virtausta virtsarakosta) toimivat toisiaan vastaan muodostaen korkean paineen virtsarakkoon.
 • Riski virtsan palautumisesta munuaisiin, vaarallinen tila, joka voi mahdollisesti tuhota ne.
 • Lisääntynyt infektio- ja inkontinenssiriski.

Ensisijainen hoito on vähentää virtsarakon painetta lääkkeillä ja tyhjentää virtsarakko toistokatetroinnilla.

Selkäytimen ylempien osien vaurioissa suoli toimii refleksinomaisesti, jonka oireet saattavat olla:


 

 • Hitaammat paksusuolen läpikulkuajat, jopa kaksinkertainen läpikulkuaika on yleistä. Tämä johtaa ummetukseen ja suolitukokseen.
 • Tunnon menetys, kun suolisto on täynnä. Suolen ja keskushermoston välistä viestiä, joka yleensä kertoo suolelle, että se on täynnä, ei vastaanoteta.
 • Suoli tyhjenee, kun sitä stimuloidaan.
 • Korkea peräsuolen paine.
 • Peräaukon avaamista ja sulkemista ohjaava lihas pysyy tiukkana.
 • Kun suolisto täyttyy, se tyhjenee automaattisesti, mikä voi aiheuttaa vahinkoja.

Selkäytimen alempien osien vaurio johtaisi tyypillisesti seuraaviin oireisiin:

 • Lihastonuksen menetys virtsarakossa ja sulkijalihaksessa.
 • Virtsarakon lihaksen supistumiskyvyn menetys (johtuen siitä, että tämä alue on vastuussa refleksirakon tyhjenemisestä).
 • Refleksikeskuksen alapuolella olevat vauriot vaikuttavat joihinkin tai kaikkiin tämän alueen hermoihin riippuen vamman tyypistä.

  • Jos se vaikutta kaikkiin hermojuuriin, virtsarakko menettää supistumiskykynsä.
  • Jos ne vaikuttavat vain joihinkin hermosäikeisiin (osittaiset vauriot), tieto virtsarakon täyttymisestä voi mennä perille, mutta detrusor eli rakkolihas ja/tai sulkijalihas (virtsan tyhjenemistä virtsarakosta säätelevät lihakset) eivät aktivoidu.
 • Retentio tai epätäydellinen tyhjeneminen, virtsatieinfektiot ja (ylivuoto)inkontinenssi.

Ensisijainen hoito on toistokatetrointi.

Selkäytimen alempien osien vaurio johtaisi tyypillisesti myös velttoon suolistoon, jolla on seuraavat oireet:

 • Tunteen menetys, kun suolisto on täynnä
 • Suoli ei tyhjene täysin, vaikka sitä stimuloitaisiin. Tämä johtuu siitä, että selkäydinvamma on vaurioittanut reittejä suolesta selkärangan refleksikeskukseen, eli refleksitoimintaa ei voi olla
 • Peräsuolen paine on alhainen
 • Ulosteenpidätyskyvyttömyyden (ulosteinkontinenssi) mahdollisuus

Virtsarakon ja suoliston hallinta, jos sinulla on selkäydinvamma

Selkäydinvamman aiheuttamilla suolisto-ongelmilla voi olla suuri vaikutus elämänlaatuun, ja niitä on tärkeää hallita. Ummetuksen ja ulosteinkontinenssin oireiden ehkäisemiseksi on olemassa erilaisia hoitovaihtoehtoja. Suolihuuhtelu on vaihtoehto, josta voit keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja lukea lisää täältä.

Tuotteet suoliston hallintaan

Selkäydinvamma voi vaikuttaa virtsarakon hallintaan, mikä voi aiheuttaa suurta huolta. On olemassa erilaisia apukeinoja virtsarakon tyhjentämiseen, parantaa virtsarakon hallintaa ja välttää infektioita tai komplikaatioita.

Toistokatetrointi on vaihtoehto, josta voit keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja lukea lisää täältä.

Tuotteet virtsarakon katetrointiin

Koska virtsarakon ja suolen välillä on läheinen yhteys ja yhdellä alueella ilmenevät ongelmat voivat vaikuttaa myös toiseen, on tärkeää hallita molempia.

Terveydenhuollon ammattilaisille