Selkäydinvamma – virtsarakon ja suolen toiminta

Suurimmalla osalla selkäydinvammapotilaista on merkittäviä neurogeeniseen suolen toimintahäiriöön liittyviä oireita. Esimerkiksi 42 prosentilla on ummetusta ja jopa 77 prosentilla ulosteinkontinenssia.

Selkäydinvamma voi esiintyä missä tahansa selkäytimen kohdassa. Vaurio voi olla täydellinen, jolloin tunto ja lihasten toiminta on kadonnut kokonaan, tai epätäydellinen, jolloin osa lihasten hallinnasta ja tunnosta voi olla säilynyt. Selkäydinvamma vaikuttaa yleensä virtsarakon ja suoliston hallintaan vamman tasosta riippuen ja aiheuttaen erilaisia oireita. Virtsarakon ja suolen toiminnan kannalta tärkeitä hermoja on kolme.

AID0054687

Ihmisillä, joilla on selkäydinvamma, voi olla neurogeeninen suolen toimintahäiriö.

Korkeammat vammat johtavat siihen, että paksusuolen läpikulkuaika on pidempi, jopa kaksi kertaa pidempi kuin terveellä ihmisellä. Tämä johtaa ummetukseen.

T12-nikaman yläpuolella oleva selkäydinvamma aiheuttaa tyypillisesti reflektorisen suolen, johon liittyvät seuraavat oireet:

  • Tunto suolen toiminnasta heikkenee tai puuttuu kokonaan. Suolen ja keskushermoston (CNS) väliset signaalit, jotka normaalisti kertovat suolen täyttymisestä, eivät saavu perille
  • Tyhjeneminen jatkuu stimuloituna
  • Suuri paine peräsuolessa
  • Peräaukon avautumista ja sulkeutumista ohjaava sulkijalihas pysyy supistuneena
  • Kun suoli täyttyy, se tyhjenee itsestään, mikä johtaa ulostamiseen epäsopivissa tilanteissa

T12-nikaman alapuolella oleva selkäydinvamma aiheuttaa tyypillisesti velton suolen, johon liittyvät seuraavat oireet:

  • Suolen toiminnan tunto heikkenee tai puuttuu kokonaan
  • Suoli ei tyhjene kokonaan, ei edes stimuloidusti. Tämä johtuu siitä, että suolesta selkäytimen refleksikeskukseen kulkevat hermoreitit ovat vaurioituneet selkäydinvamman vuoksi, mikä tarkoittaa, että refleksitoimintaa ei voi tapahtua
  • Paine peräsuolessa on heikko
  • Altistaa ulosteenkarkailulle eli ulosteinkontinenssille

Koska virtsarakko ja suoli ovat niin lähellä toisiaan, toiminnallinen vuorovaikutus on väistämätöntä. Siksi on tärkeää muistaa, että jotkin virtsarakon ja/tai suolen oireet voivat korreloida keskenään, esimerkkinä ummetuksesta johtuva virtsankarkailu.

Koska virtsarakon ja suolen välillä on niin läheinen yhteys ja yhden alueen ongelmat voivat vaikuttaa myös toiseen, on tärkeää puuttua molempiin alueisiin asianomaisen henkilön elämänlaadun parantamiseksi.

Selkäydinvammasta johtuvien suoliongelmien emotionaalinen ja psyykkinen vaikutus voi olla musertava. Hoidoissa tulee keskittyä fysiologisten mekanismien ymmärtämiseen ja räätälöimään hoitoja yksittäisten oireiden mukaan.

Aiheet