Virtsateiden toimintahäiriöt

key:article.publicationhighlight

Sairaus, ikääntyminen tai vammat voivat johtaa virtsateiden hallinnan menettämiseen ja vaikuttaa virtsarakon kykyyn varastoida ja tyhjentää virtsaa.

Virtsateiden toimintahäiriö voi olla:

  • inkontinenssi (tahaton virtsankarkailu)
  • virtsaumpi (kyvyttömyys tyhjentää virtsarakkoa täysin)
  • inkontinenssin ja virtsaummen yhdistelmä.

Inkontinenssi

International Continence Societyn (ICS) määrittelee virtsankarkailun tahattoman virtsan vuotamisen ongelmaksi.

Virtsainkontinenssi on yleinen ongelma, ja sillä voi usein olla negatiivista vaikutusta elämänlaatuun.

Virtsainkontinenssin tyypit

Ponnistusinkontinenssi

Ponnistusinkontinenssi on tahatonta vuotoa rasituksen aikana, kuten esimerkiksi aivastuksen tai yskimisen yhteydessä (Abrams et al, 2002)

Syy

Lantionpohjan lihasten heikkeneminen tai vaurioituminen, minkä taustalla on usein:

- raskaus/alatiesynnytys
- geneettiset tekijät
- vaihdevuodet / estrogeenin puute
- lantio- tai eturauhasleikkaus
- liikalihavuus
- tupakointi
- krooninen yskä
- krooninen ummetus
- rasittava liikunta
- pitkäaikainen raskas työ

Hoito

Ensisijaisena hoitomenetelmänä on liikunta/elämäntavat, lantionpohjan lihasten vahvistaminen, painon hallinta, tupakoinnin lopettaminen, nesteensaannin normalisoiminen ja ummetuksen ehkäisy. Vaikeammissa tapauksissa voidaan tarjota leikkausta.

Pakkoinkontinenssi

Pakottavaan virtsaamistarpeeseen liittyvä tahaton virtsankarkailu

Syy

Yliaktiivinen virtsarakko määritellään virtsaamistarpeeksi, johon voi liittyä virtsanpidätyskyvyttömyyttä ja lisääntynyttä nokturiaan liittyvää virtsaamistiheyttä.

Yliaktiivisen virtsarakon ollessa kyseessä virtsarakkolihas (detrusor) supistuu jopa pienellä virtsarakon tilavuudella. Tämä voi johtua neurologisten sairauksien, kuten MS-taudin, Parkinsonin taudin, selkärankahalkion tai aivohalvauksen aiheuttamasta hermovauriosta ja myös virtsarakon sairauksista. Idiopaattinen syy ei ole harvinainen.

Hoito

Hoito – Virtsarakon kouluttaminen, nesteiden saantia koskeva neuvonta, lantionpohjan harjoittelu, botox- tai lääkehoito. Joitakin näistä hoidoista voidaan myös käyttää hyvillä tuloksilla yhdessä toistokatetroinnin kanssa.

Ylivuotoinkontinenssi

Tahaton vuoto, joka johtuu tukkeuman tai aliaktiivisen detrusorlihaksen aiheuttamasta virtsarakon tyhjentymättä jäämisestä.

Syy

Alempien virtsateiden tukos, eturauhasen suureneminen, virtsaputken ahtauma, aliaktiivinen virtsarakko / virtsarakon toimintahäiriö – ääreishermovaurio, aivorungon vaurio.

Alempien virtsateiden tukos tarkoittaa virtsarakon alaosassa olevaa tukkeumaa, joka vaikuttaa virtsarakon tyhjenemiseen. Este voi olla krooninen tai akuutti.

Syy

Yleinen syy miehillä on suurentunut eturauhanen. Muita syitä voivat olla virtsaputken kurouma/ahtauma, synnynnäiset vammat, virtsarakkokivet, virtsarakon/lantion syöpä tai inkontinenssileikkaus.

 

Normaali eturauhanen Suurentunut eturauhanen
 

 

Aliaktiivinen virtsarakko

Virtsarakko on aliaktiivinen silloin, kun virtsarakkolihas (detrusor) ei pysty supistumaan tehokkaasti ja tyhjentämään virtsarakkoa kokonaan. Tämä voi johtaa jäännösvirtsan jäämiseen virtsarakkoon.

Syy

Virtsarakkoa hallitsevat hermot ovat usein vaurioituneet sairauden tai trauman vuoksi. Aliaktiiviseen virtsarakkoon liittyviä tekijöitä ovat neurologiset sairaudet, diabetes, ikääntyminen ja lääkkeiden aiheuttamat sivuvaikutukset.

Hoito

Hoito vaihtelee taustalla olevan syyn mukaan; katetrointi voi olla tarpeen virtsarakon tyhjentämiseksi kokonaan. Lääkehoito voi auttaa virtsaumpeen. Myös leikkaus voi olla tarpeen, jos virtsaumpi johtuu suurentuneesta eturauhasesta.

Sekamuotoinen inkontinenssi

Sekä ponnistus- että pakkoinkontinenssin ongelmat eli virtsan vuoto, joka liittyy kiireeseen ja rasitukseen tai fyysiseen toimintaan, kuten urheiluun, aivastamiseen tai yskimiseen. Sekamuotoisesta inkontinenssista kärsivistä potilaista noin 30 % on naisia.

 

Aiheet