Sertifikaaatit

Lääkinnällisten laitteiden laillisena valmistajana ja jakelijana Wellspect HealthCaren on varmistettava kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten lakien, ohjeiden ja kansainvälisten/kansallisten standardien noudattaminen.