Kestävä kehitys

Nyt ja tulevaisuudessa

Kestävä kehitys Wellspectillä

Vastuullisuustyömme kattaa kolme pääpainoaluetta, kuten ympäristöjalanjälkemme pienentämisen, hyvän terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisen, sitoutuneen ja innostavan työpaikan.

Näyttöön perustuva kestävän kehityksen matka

Vastuullisena yrityksenä uskomme, että kaikkien vastuullisuusväitteiden on perustuttava näyttöön. Olemme perustaneet monialaisia ryhmiä saavuttaaksemme asettamamme tavoitteet eri osa-alueilla. Seuraamme edistymistämme ja raportoimme siitä myös vuotuisissa vastuullisuusraporteissa. Alla olevat kuvakkeet ovat pikakatsaus osasta näissä raporteissa käsitellyistä aiheista.

Paikalliset kestävän kehityksen aloitteet

Suomessa tuemme erilaisia paikallisia kestävän kehityksen aloitteita, jotka liittyvät yrityksemme kolmeen painopistealueeseen. Tämä voi sisältää kaikkea jätteiden keräilystä paikallisen asian tukemiseen. 

Tämän lisäksi meillä on myös paikallisia kestävän kehityksen lähettiläitä, jotka tukevat Wellspectin globaalin vision ja tavoitteiden paikallista integrointia. 

Lue lisää paikallisista kestävän kehityksen aloitteistamme