Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Vastuullinen liiketoiminta – Direktiivit ja standardit

Wellspect HealthCaren tarjous >>

Yleiset vaatimukset

Lääkinnällisiin laitteisiin kuuluvien steriilien hydrofiilisten virtsakatetrien osalta on noudatettava seuraavia standardeja ja direktiivejä:

  • REACH-asetus
  • Lääkintälaitedirektiivi 93/42/ETY
  • SS-EN 1616 Sterila urinkatetrar för engångsbruk (Kertakäyttöiset steriilit virtsakatetrit)
  • SS-EN 1618 Icke-intravaskulära katetrar - Provningsmetoder för allmänna egenskaper (Muut kuin intravaskulaariset katetrit - Yleisten ominaisuuksien testausmenetelmät)

Elektronisia osia ja komponentteja sisältävien lääkinnällisten laitteiden osalta on noudatettava seuraavia standardeja ja direktiivejä:

  • Elektronisten tuotteiden tuottajavastuu SFS-2014:1025:n mukaisesti
  • WEEE-direktiivi (Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment) 
  • REACH-direktiivi 
  • Lääkintälaitedirektiivi 93/42/ETY 
  • RoHS-direktiivi
Corporate responsibility standards wide

Wellspect HealthCaren tarjonta

Direktiivit ja standardit

Wellspect HealthCare täyttää hydrofiilisia virtsakatetreja ja huuhtelutuotteita koskevien voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Tutustu tarjontaamme kohdassa Ympäristö.