Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

Vastuullinen liiketoiminta – Laatu

Wellspect HealthCaren tarjous >>

Yleiset vaatimukset

Tarjouksen jättävien yritysten on tehtävä järjestelmällistä laatutyötä. Tarjoajan on todisteeksi tämän vaatimuksen täyttymisestä toimitettava asiakirjoja, jotka vahvistavat työn, esimerkiksi ISO-sertifikaatti tai vastaavat kriteerit kuvattuna vapaassa tekstimuodossa.

  • Sisäiset toimintatavat ovat SKL:n ”eettisten sääntöjen” kanssa yhdenmukaisia
  • Toimittajat ja alihankkijat noudattavat eettisiä sääntöjä
  • Toimittajan ja ostavan tahon välillä käytävän vuoropuhelun on oltava läpinäkyvää ja avointa
  • Voimassa oleva lainsäädäntö toimii vähimmäisvaatimuksena
  • Laatusertifiointi ISO 9001:n ja ISO 13485:n mukaisesti
  • Ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001

Corporate responsibility Quality wide

Wellspect HealthCaren tarjonta

Laatu

Kestävyys on ensiarvoisen tärkeää pyrkimyksessämme elää sosiaalisen, eettisen ja ympäristöllisen vastuumme mukaisesti ja vahvistaa kilpailukykyämme. Haluamme parantaa potilaiden hoitoa, helpottaa hoitohenkilökunnan työtä ja pienentää hoidon kustannuksia tuotteilla, joiden resurssien kulutus ja ympäristövaikutukset ovat vähentyneet. Arvioimme jatkuvasti, minkä sidosryhmän vaatimusten kanssa työskenteleminen on meille tärkeää. Toiminnan myötä on kehitetty tavoite- ja käsittelysuunnitelmia nykyisten painopistealueiden eli materiaalien, liuotinten ja sterilointimenetelmien, energiankulutuksen ja hiilidioksidijalanjäljen, onnettomuuksien, vammojen ja työperäisten sairauksien suhteen.

  • Wellspect HealthCare työskentelee valmistuksen parissa Ruotsissa
  • Wellspect HealthCarella työskentelee aikuista koulutettua työvoimaa, ja työsuhteissa noudatetaan työehtosopimusta
  • Wellspect HealthCare ja mahdolliset alihankkijat toimivat täysin Ruotsin maakäräjien kehittämien käytännesääntöjen vaatimusten mukaisesti, ja niitä noudatetaan hankintamenettelyissä
Jaa