Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Vastuullinen liiketoiminta – Laatu

Wellspect HealthCaren tarjous >>

Yleiset vaatimukset

Tarjouksen jättävien yritysten on tehtävä järjestelmällistä laatutyötä. Tarjoajan on todisteeksi tämän vaatimuksen täyttymisestä toimitettava asiakirjoja, jotka vahvistavat työn, esimerkiksi ISO-sertifikaatti tai vastaavat kriteerit kuvattuna vapaassa tekstimuodossa.

  • Sisäiset toimintatavat ovat SKL:n ”eettisten sääntöjen” kanssa yhdenmukaisia
  • Toimittajat ja alihankkijat noudattavat eettisiä sääntöjä
  • Toimittajan ja ostavan tahon välillä käytävän vuoropuhelun on oltava läpinäkyvää ja avointa
  • Voimassa oleva lainsäädäntö toimii vähimmäisvaatimuksena
  • Laatusertifiointi ISO 13485:n mukaisesti
  • Ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001

Corporate responsibility Quality wide

Mitä Wellspect HealthCare tarjoaa

Laatu

Koska haluamme kantaa sosiaalisen ja eettisen vastuumme sekä huolehtia ympäristöstä ja samanaikaisesti vahvistaa kilpailukykyämme, kestävä kehitys on meille erittäin tärkeää. Haluamme parantaa potilaiden hoitoa, helpottaa hoitohenkilökunnan työtä ja pienentää hoidon kustannuksia tuotteilla, jotka elinkaarensa aikana kuluttavat entistä vähemmän resursseja ja joilla on entistä vähemmän vaikutuksia ympäristöön. Arvioimme jatkuvasti, minkä sidosryhmän vaatimusten parissa meidän on tärkeä työskennellä. Sen myötä olemme laatineet tavoite- ja toimintasuunnitelmia nykyisille painopistealueille, joita ovat materiaalit, liuottimet ja sterilointimenetelmät, energiankulutus ja hiilidioksidijalanjälki sekä onnettomuudet, vammat ja työperäiset sairaudet.

  • Wellspect HealthCarella on valmistusta Ruotsissa
  • Wellspect HealthCarella työskentelee aikuista koulutettua työvoimaa, ja työsuhteissa noudatetaan työehtosopimusta
  • Wellspect HealthCare ja mahdolliset alihankkijat toimivat täysin Ruotsin maakäräjien kehittämien toimintatapojen vaatimusten mukaisesti, ja niitä noudatetaan hankintamenettelyissä