Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

A Real
Difference.
Nyt.
& Tulevaisuuden hyväksi.

Haluamme näyttää tietä kohti aitoa kestävää kehitystä

Kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka muuttavat ihmisten elämää. Olemme sitoutuneet kannustamaan tuotteidemme käyttäjiä parempaan itseluottamukseen ja itsenäisyyteen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme olleet alan johtajia lähes 40 vuoden ajan LoFric®- ja Navina™-tuotemerkeillämme. Valmistamme ja toimitamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tuotteita virtsarakon ja suolen hallintaan mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla.

Pyrimme intohimoisesti tulemaan ilmastoneutraaliksi ja tekemään tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotka innostavat meitä jatkuvasti parantamaan tuotteitamme ja palveluitamme kestävällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Me Wellspectillä tuemme kestävää kehitystä ja haluamme näyttää tietä alallamme kohti aitoa kestävää kehitystä.

LoFric®, Maailman ensimmäinen ympäristömerkitty katetri on täällä

Wellspect on asettanut tavoitteekseen tulla johtavaksi toimijaksi ympäristön ja kestävän kehityksen alalla. Yritys on jo edelläkävijä onnistuttuaan vähentämään hiilidioksidipäästöjään jopa viidellä prosentilla vuonna 2021. Lisäaskeleena ympäristö- ja kestävän kehityksen työssään Wellspect haki viime vuoden lopussa lisenssiä Joutsenmerkkiin.

“Pyrkimyksemme johtaa toimialaa ympäristön ja kestävän kehityksen alalla näyttäytyy päivittäisessä työssämme kaikissa 18:ssa maassa, joissa toimimme. Johtavan tuotteemme LoFricin nyt hyväksytty merkintä on todiste siitä, että olemme päässeet pitkälle”, sanoo Håkan Strandberg, Vice President Sales Northern Europe, Wellspect HealthCare.

Joutsenmerkki on virallinen pohjoismainen ympäristömerkki. Joutsenmerkin saamiseksi tuotteen tulee täyttää tiukat ympäristövaatimukset. Näitä ovat ohjeet kemiallisista aineista ja niiden osuudesta tuotteessa.

Katso myös The Nordic Swan Ecolabel täällä

Our Sustainability Report for 2021


Read the Sustainability Report 2021

Kestävän tulevaisuuden strategiamme

Olemme sitoutuneet tarjoamaan tuotteita, joiden avulla käyttäjä voi elää itsenäistä ja arvokasta elämää mahdollisimman vähillä ympäristövaikutuksilla, ihmisoikeuksia ja sosiaalisia tarpeita kunnioittaen. Kestävän strategiamme painopistealueet ja päätavoitteet:

 • Hyvä terveys ja hyvinvointi – mahdollistaa useammille ihmisille itsenäisyyden, itsevarmuuden ja kyvyn elää täyttä elämää
 • Turvallinen, sitoutunut ja inspiroiva työpaikka – tarjoamme loistavia työpaikkoja, jotka edistävät työntekijöidemme hyvinvointia, yhteenkuuluvuutta ja kestävää työelämää
 • Pienempi ympäristöjalanjälki – tuotteen suorituskyvyn ja sen ympäristöystävällisyyden välillä ei tehdä kompromisseja

Kestävän kehityksen raporttimme 2021

Vuonna 2021 lisäsimme pyrkimyksiämme tulla ilmastoneutraaliksi. 

Vastuullisina kansalaisina ja yrityksenä, jolla on visioita ja tavoitteita, meidän on jatkuvasti sopeuduttava uusiin tilanteisiin, löydettävä uusia työkaluja ja ennen kaikkea emme koskaan menetä uskoamme kykyymme keksiä uusia ratkaisuja. Koronapandemia taustalla huomiomme on kääntymässä kohti kestävän kehityksen sisällyttämistä olennaisena osana toimintaamme – kutsumme tätä "uudeksi normaaliksi". Yksi tällainen esimerkki toteutui  vuonna 2021: Mölndalissa otettiin käyttöön LoFric-katetrivalikoimamme uusi pinnoitusprosessi, mikä johti merkittävään kemikaalien ja veden käytön vähenemiseen. Hanke oli valtava, mutta patentoitu teknologiamme asettaa nyt alallemme uuden standardin.

Tämänkaltaiset uudet ratkaisut osoittavat selvästi, millä tavoin kestävä kehitys on Wellspectissä enemmän kuin vain sanoja. Aivan kuten käyttäjiemme turvallisuus ja hyvinvointi, myös kestävyys on päivittäisellä asialistallamme – se on osa huipputason strategiaamme ja sen tulee sisältyä kaikkeen toimintaamme kaikilla tasoilla. Siksi otimme vuonna 2021 käyttöön kaikkia työntekijöitämme koskevan kestävän kehityksen koulutuksen ja painotamme sen merkitystä  päivittäisessä työssämme. 

Vuoden 2021 aikana suunnittelimme myös kunnianhimoisen tiekarttamme kohti todella kestävää kehitystä ja määrittelimme Wellspectin tavoitteet Science Based Target -aloitteen mukaisesti Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Olen ylpeä siitä, mitä olemme saaneet tähän mennessä aikaan, ja odotan innolla entistä kestävämpiä ratkaisuja, joita kehitämme tulevaisuutta varten. 

Lue lisää edistymisestämme kohti ilmastoneutraaliutta vuoden 2021 kestävän kehityksen raportistamme. 

Svenn Poulsen, 
Group Vice President,
Wellspect HealthCare

 
Sven Poulsen Sustainability 2021 Report

Tarkastelun kohteena suorituskykykatsaus 2021 

 1. Ei sisällä vapaaehtoisia takaisinkutsuja
 2. Tuotantolaitokset Kazanissa ja Mölndalissa
 3. Laskettu uudessa prosessissa päällystettyjen katetrien suhteena, vuosikeskiarvo
 4. Jätteet luokitellaan paikallisten määräysten mukaisesti
 5. Tuotantolaitokset Kazanissa ja Mölndalissa 
Wellspect 2021 Sustainability Good Health Banner

Hyvä terveys ja hyvinvointi

Autamme useampia virtsarakon ja suolen toimintahäiriöistä kärsiviä ihmisiä saavuttamaan itsenäisyyden ja elämään täyttä elämää tarjoamalla innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja. Tarjoamme helposti opetettavia ja opittavia tuotteita, sitoutunutta tukea ja koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille.

Esimerkkejä päätoiminnoistamme:

Hyvä terveys ja hyvinvointi

 • Maantieteellisten markkinoidemme laajentaminen, hyvän terveyden ja hyvinvoinnin tarjoaminen useammille ihmisille
 • Tuotteiden kehittäminen uusille markkinoille
 • Tiedon jakaminen virtsarakon ja suolen hallinnasta sosiaalisen median, blogien ja artikkelien avulla
 • Tavoitteena nolla takaisinvetoa

Yhteisön sitouttaminen

 • Yrityksen sellaisen yhteiskuntavastuuprofiilin (Corporate Social Responsibility profile) vakiinnuttaminen, josta voi olla ylpeä ja josta voi inspiroitua
 • Kansainvälisen pyörätuolikoripalloliiton sponsoroinnin jatkaminen
 • Erilaiset taustat ja ja kyvyt omaavien ihmisten palkkaaminen jatkossakin

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin osallistuminen:

Tavoitteenamme on vaikuttaa ihmisten elämään joka ikinen päivä. Tuotteemme auttavat niiden käyttäjiä elämään vapaampaa ja itsenäisempää elämää. Tuotteemme edistävät itsessään hyvää terveyttä ja hyvinvointia, ja myös niiden laatu- ja potilasturvallisuusstandardit ovat korkeat.

Hyvä terveys ja hyvinvointi

Palveluitamme tarvitsevilla ihmisillä on usein neurogeenisia sairauksia, kuten selkäydinvamma, Parkinsonin tauti, MS-tauti tai selkärankahalkio. Lisäksi tarjoamme ratkaisuja ja apua myös toiminnallisista häiriöistä, kuten esimerkiksi kroonisesta ummetuksesta tai eturauhasongelmista kärsiville ja naisille, joilla on synnytyksen aiheuttama vaurio. Monet ongelmista kärsivät tuntevat, että oireet rajoittavat heidän jokapäiväistä elämäänsä ja aiheeseen liittyvä leima tekee avun pyytämisestä vaikeaa.

Wellspectin tavoitteena on tuoda ratkaisumme useampien ihmisten saataville ympäri maailman. Laajennamme jatkuvasti uusille markkinoille ja käytämme useita maailmanlaajuisia viestintäkanavia kasvattaaksemme tietoisuutta ja tarjotaksemme ihmisille tietoa tuotteistamme ja palveluistamme. Aloitimme ACCT:n, Advancing Continence Care Together -foorumin. Maailmanlaajuinen ACCT-foorumi kerää yhteen tieteen, alan ja terveydenhuollon ammattilaiset ja sen tavoitteena on jakaa tietoa, olla vuorovaikutuksessa ja keskustella siitä, miten virtsarakon ja suolen kontinenssihoitoa voidaan parhaiten kehittää kaikkien käyttäjien eduksi.

 

     LUE LISÄÄ ACCT:STÄ TÄSTÄ    

 

Osana tavoitettamme edistää hyvää terveyttä ja hyvinvointia osallistumme säännöllisesti monenlaisiin toimintoihin levittääksemme viestiämme. Ylläpidämme kolmea blogia, joissa jaamme tieteellistä tietoa ja käyttäjätarinoita, järjestämme koulutusta myyntiorganisaatiomme kautta ja otamme osaa haastatteluihin ja sanomalehtiartikkeleihin. Tavoitteenamme on antaa yleisölle tietoa virtsarakon ja suolen toimintahäiriöistä sekä niihin saatavilla olevista ratkaisuista – tällä tavalla myös poistamme niistä puhumiseen liittyvää stigmaa.

Yhteisön sitouttaminen

Sponsori- ja yhteistyökumppanuutemme on yksi osa työtämme kohti parempaa terveyttä ja hyvinvointia. Sponsoroimme useilla markkina-alueillamme erilaisia urheilutapahtumia, kuten pyörätuolirugbya ja pyörätuolikoripalloa. Lisäksi tuemme urheilijoita katsomalla heidän pelejään, jakamalla kokemuksia ja esittelemällä tuotteitamme. Toivotamme myös joukkueiden jäsenet tervetulleiksi osallistumaan kehitysprojekteihimme, kun tarvitsemme käyttäjäpalautetta.

Wellspect tukee:

 

Wellspect supports International Wheelchair Basketball Federation
Wellspect 2021 Sustainability Safe Workplace Banner

Turvallinen, sitoutunut ja inspiroiva työpaikka

Varmistamme, että Wellspect on haluttu työpaikka ja houkutteleva liikekumppani. Haluamme olla inspiroiva ja haastava kumppani – yhdessä. Innostavana ja haastavana kumppanina toimiminen johtaa parempiin työolosuhteisiin koko arvoketjussa.

Esimerkkejä päätoiminnoista

Turvallinen ja kestävän kehityksen mukainen työpaikka 

 • Laajan tuotantoturvallisuusohjelman käyttöönotto tavoitteena saavuttaa ja ylläpitää tilanne, jossa ei ole yhtään kirjattavaa loukkaantumista
 • Maailmanlaajuisten ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevien tavoitteiden asettaminen
 • Terveyden edistämisohjelmien käyttöönotto
 • Kestävään kehitykseen ja käytännesääntöihin (Code of Conduct) liittyvän koulutuksen tarjoaminen
 • Ihmisten kannustaminen saavuttamaan täyden potentiaalinsa
 • Kulttuurimme sisällyttäminen ihmisiä koskeviin prosesseihin
 • Työntekijöiden ja johtajien virtuaalisen ja digitaalisen koulutuksen lisääminen

Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat

 • Kaikkien toimittajien mukaanotto kestävän kehityksen toimitusketjun toimenpiteisiin
 • Päätoimittajiemme kannustaminen arvojemme ja tavoitteidemme noudattamiseen
 • Sen varmistaminen, että toimittajat allekirjoittavat Business Partner Code of Conduct -käytännesäännöt ja hallinnoivat riskejään
 • Yhteys tärkeiden toimittajien kanssa ja auditointi tarvittaessa

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin osallistuminen:

Turvallinen ja kestävän kehityksen mukainen työpaikka

Olemme vakuuttuneita siitä, että innovaatioiden kehittämisen kannalta motivoiva ja innostava ympäristö, jossa voimme haastaa toisiamme ja etsiä uusia ideoita, on ratkaisevan tärkeä. Yrityksenä otamme vastuun työntekijöidemme turvallisuudesta, kouluttamisesta ja hyvinvoinnista ja panostamme näihin. Välitämme toisistamme ja kohtaamme haasteet ilolla ja keskinäisellä kunnioituksella.

Turvallisuus työpaikalla on tärkein prioriteettimme ja avainpainopiste päivittäin. Arvioimme säännöllisesti tietoja riskianalyysista, EHS-kierroksista (ympäristö, terveys ja turvallisuus) ja onnettomuus- ja tapahtumaraportoinnista muutamia mainitaksemme. Näin varmistamme, että työpaikkamme on työntekijöillemme mahdollisimman turvallinen. Tämän lisäksi kaikki uudet johtajat saavat kestävään kehitykseen ja työympäristöön liittyvän koulutuksen, turvallisuuskierroksia suoritetaan säännöllisesti ja riskinarviointeja tehdään, kun toimintomme muuttuvat (toiminta, tilat, laitteisto tai työskentelymenetelmät).

Uskomme, että houkutteleva ja kestävän kehityksen mukainen työpaikka on edellytys talouskasvulle. Fyysinen turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää, samoin kuin sosiaalinen työympäristö ja yksilön hyvinvointi. Yritys mahdollistaa useita aktiviteetteja tämän edistämiseksi, kuten esimerkiksi askelmäärähaasteita, tuettua hierontaa ja terveydenhoitoa.

Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat

Tärkeä osa kestävän kehityksen mukaista työtämme on varmistaa, että hallitsemme toimitusketjumme täysin. Edellytämme toimittajiemme jakavan Business Partner Code of Conduct -käytännesäännöissä kuvatut arvomme ja vaatimuksemme. Käytännesäännöt sisältävät sovellettavan lainsäädännön lisäksi ihmisoikeuksia, sosiaalisia oloja, työympäristöä, kestävää kehitystä ja korruption torjuntaa koskevia vaatimuksia. Uskomme, että yhteistyö toimittajiemme kanssa sekä avoin vuoropuhelu ovat tärkeitä. Vain tällä tavalla voimme todella vaikuttaa ihmisten elämään ja olla uskottavia ja avoimia koko arvoketjussamme.

Wellspect 2021 Sustainability Reduced Footprint Banner

Pienempi ympäristöjalanjälki

Pyrimme aktiivisesti vähentämään ympäristövaikutustamme – sekä toimintamme että tuotteidemme suhteen. Tähän sisältyy hiilijalanjälkemme, kemikaalien käyttö, veden ja energian kulutus, paperin käyttö sekä kaatopaikkajäte.

Esimerkkejä päätoiminnoista

Hiilijalanjälki

 • Ilmastoneutraalin tiekartan kehittäminen ja tavoitteiden, strategioiden ja toimien asettaminen
 • Energiatehokkuuden parantaminen
 • Ilmastoneutraalin kuljetuksen käyttöönotto tuotantoon ja tuotannosta eteenpäin
 • Uusiutuvan energian, mukaan lukien itse tuotetun, maksimointi tuotannossa
 • Ympäristönäkökohtien huomioimiseen kannustaminen asiakkaiden tuotevaatimuksissa

Kemikaalit

 • Ydinvalmistusprosessien optimointi
 • Etyleenioksidin käytön vähentäminen
 • DEHP:n (ftalaattipohjainen muovin pehmennin) käytöstä poistaminen ja PVC:n vähentäminen

Luonnonvarat

 • Resurssien vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrättäminen
 • Valmistustuottavuuden optimointi ja jätteen minimointi
 • FSC-sertifioidun paperin käyttäminen

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin myötävaikuttaminen:

Hiilijalanjälki

Pyrimme vähentämään ilmastojalanjälkeä mahdollisimman paljon, ja tunnistamme YK:n ilmastopaneelin johtavan roolin ilmastonmuutoksen taustalla olevan tieteen ymmärtämisessä ja ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa. Haluamme, että tuotteistamme riippuvaiset asiakkaamme tietävät meidän tekevän kaiken mahdollisen vähentääksemme näiden tuotteiden aiheuttamaa ilmastojalanjälkeä. Olemme kuitenkin edelleen nöyriä sen edessä, että tehtävä on erittäin haastava.

Tavoitteenamme on tulla ilmastoneutraaliksi. Kartoitamme kaikki hiilidioksidipäästöjen lähteet, sekä suorista että epäsuorista lähteistä tulevat, ja käytännön toimenpiteillä pyrimme asteittain vähentämään ilmastovaikutustamme. Tuotteidemme valmistus ja käsittely ovat tänä päivänä suurimmat ilmastovaikutustekijämme, ja suorittamalla yksityiskohtaisen elinkaarianalyysin voimme selvittää, missä suurimmat ongelmat ovat ja etsiä niihin parannuskeinoja.

Kemikaalit

Keskitymme voimakkaasti vähentämään tuotannossa käytettävien liuottimien määrää, ja teemme aktiivisesti töitä korvataksemme kemikaaleja ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla. Tuotantolaitoksillamme on tiukat kemikaalien hallintaa koskevat käytännöt.

Luonnonvarat

Keskitymme jatkuvasti siihen, miten voimme käyttää vähemmän materiaaleja, enemmän kierrätettäviä materiaaleja ja miten voimme tulevaisuudessa käyttää täysin uusia materiaaleja ympäristöjalanjälkemme minimoimiseksi. Pyrimme resurssitehokkaaseen toimintaan minimoimalla luonnonvarojen kulutuksen, vähentämällä energian käyttöä ja kierrättämällä ylimääräiset materiaalit. Yritämme mahdollisuuksien mukaan aina välttää jätteen syntymistä.

Käytämme tuotteillemme elinkaarianalyyseja priorisoidaksemme oikeat toiminnot ja vähentääksemme ympäristövaikutusta. Kohdennettujen toimien sekä digitaalisten tekniikoiden avulla olemme pystyneet vähentämään tuotantojätettä merkittävästi.

Vihreämpi katetrin pinta on tasapainossa luonnon kanssa.

Tärkeä osa jatkuvaa työtämme tuotteiden ja prosessien ympäristövaikutusten vähentämiseksi on ollut LoFric-katetrin uuden pinnoitusprosessin toteuttaminen.

Jos olet kiinnostunut LoFricin elinkaariarviointitutkimuksesta, ota yhteyttä paikalliseen edustajaasi.

LoFric Just Got Greener Web Logo

Mahdollisten tuoteparannusten tunnistaminen elinkaariarvioinnin avulla 

Wellspectissä me käytämme elinkaarianalyysiä työkaluna tunnistamaan, mitkä tekijät tuotteidemme valmistuksessa vaikuttavat eniten ympäristöön, ja sen avulla voimme tunnistaa kehitysmahdollisuudet ja "kuormittajat".

Elinkaariarviointiprosessi tarkastelee kaikkia tuotantoketjun vaiheita raaka-aineiden hankinnasta tuotteiden valmistukseen, jakeluun ja lopulta käyttöiän loppuun.

POBE - paras mahdollinen nykyään saatavilla oleva katetriletkun materiaali 

Vuonna 1990 tehty elinkaariarvio aloitti matkan kohti tuotevalikoimaa, joka ei sisällä PVC-muoveja. Vuodesta 2009 alkaen LoFric-katetriletkujen materiaali on ollut POBE, polyolefiinipohjainen elastomeeri.

Letkun POBE-materiaali ei sisällä PVC: tä eikä muovinpehmentimiä, ja siinä yhdistyvät erittäin hyvät fyysiset ominaisuudet ja poikkeuksellisen hyvä ympäristönsuojelun taso.

POBE koostuu hiilestä ja vedystä. Tämän materiaalin ympäristövaikutus on pieni, esimerkiksi POBE:sta valmistettujen katetrien ympäristökuormitus on 33 % pienempi verrattuna polyuretaanista valmistettuihin katetreihin*."

Sustainability Banner LoFric