Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Toimenpiteet virtsatieinfektioiden (VTI) välttämiseksi

Toistokatetroinnin tavoitteena on virtsatieinfektioiden välttäminen, mutta valitettavasti toimenpide voi joskus aiheuttaa niitä. Huolellisuus ja oikeiden välineiden käyttö kuitenkin minimoivat riskin. Toimenpiteet virtsatieinfektioiden (VTI) välttämiseksi:
how to avoid infections washing hands full width

Hygienia

Pese kädet aina ennen katetrointia. Genitaalialueen voi pestä miedolla saippualla kerran päivässä. Useammin tapahtuva pesu voi kuitenkin poistaa luonnollisia hyviä bakteereita, jotka ehkäisevät infektioita. Älä kosketa katetrin letkua, jotta sen pinta ei kontaminoidu. Joissakin katetreissa, kuten LoFric Primossa, on kahvaosa, jonka avulla katetrin voi asettaa paikalleen letkua koskettamatta.

Rakon täydellinen ja usein tapahtuva tyhjentäminen

Liiallinen virtsamäärä on usein syynä infektioon. Tee katetrointi rauhassa. Varmista, että rakko on tyhjä, vetämällä katetri ulos hitaasti. Katetrin oikea pituus on tärkeä. Liian lyhyt katetrin letku saattaa jättää virtsarakkoon jäännösvirtsaa ja lisätä virtsatieinfektioiden (VTI) riskiä. Kysy lääkäriltä tai hoitajalta ohjeita katetrin oikeasta pituudesta. Terveydenhuollon ammattilainen neuvoo, kuinka usein katetrointi pitää tehdä päivän aikana. Virtsaaminen on yleensä tarpeen 4–6 kertaa päivässä säännöllisin välein. Jos virtsamäärä on yli 400 millilitraa, virtsaamisväli on liian pitkä. Lääketieteellisissä kokeissa on osoitettu, että rakossa oleva suuri virtsamäärä lisää virtsatieinfektioiden riskiä.

Hankauksen välttäminen

Virtsaputkessa ja -rakossa on limakalvo, joka estää bakteerien haitallisia vaikutuksia. Limakalvon suojaaminen minimoi myös infektioriskin. Hydrofiilisen LoFric-katetrin letkun pinta sitoo vettä. Pinnan ansiosta letku on erittäin liukas ja ehkäisee hankausta ja virtsaputken limakalvovaurioita letkun sisäänviennin ja ulosvetämisen yhteydessä. Kaikki hydrofiiliset katetrit eivät ole samanlaisia. Kysy lääkäriltä tai hoitajalta ohjeita sopivan hydrofiilisen katetrin valitsemisesta.

Nesteen nauttiminen

Päivittäin nautittu 1½–2 litran nestemäärä saattaa huuhtoa pois haitallisia bakteereita ja ehkäistä virtsatieinfektioita.