Potilasvalinta ja toistokatetroinnin tiheys

Toistokatetrointi edellyttää potilaan sitoutumista hoitoon, ja jotkut saattavat lopettaa sen kesken etenkin stressin tai muiden sairauksien vuoksi. Potilaiden täytyy olla motivoituneita ja heillä on oltava riittävän hyvä käsien toimintakyky.

Potilasvalinta

Yleensä voidaan olettaa, että jos potilas pystyy kirjoittamaan ja syömään itse, hän pystyy myös katetroimaan. Fyysiset tai henkiset esteet, kuten näön heikkeneminen ja vapina jne, eivät saa estää henkilöitä toistokatetroimasta. He saattavat vain tarvita enemmän tukea ja koulutusta. Jos henkilö ei pysty toistokatetroimaan itse, kumppani tai hoitaja voidaan opettaa hoitamaan katetrointi. Useimmilla toistokatetroinnin aloittavilla potilailla ei ole hoidon kanssa ongelmia, mutta esim. virtsatieinfektio voi saada potilaan haluamaan hoidon keskeyttämistä.

Naisilla voi olla vaikeuksia löytää virtsaputken suuaukko, ja he saattavat tarvita enemmän tukea hyvän asennon löytämisessä ja lisäksi peilin avukseen.

Toistokatetrinnin itsenäiseen suorittamiseen on saatavilla erilaisia apuvälineitä, esim. kahva, josta voi olla apua katetroijan käsien toiminnan ollessa heikkoa.

Potilaan opetus

Koulutus ja harjoittelu ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta potilas onnistuu toistokatetroinnissa. Moni tuntee oman kehonsa toiminnan huonosti. Jotta potilas noudattaisi suositeltua hoitoa, tulee koulutuksessa keskittyä parantamaan potilaan ymmärrystä oman kehonsa toiminnasta ja toistokatetrointitarpeen takana olevasta lääketieteellisestä syystä.

Toistokatetroinnin opettamiseen tulee sisällyttää:

 • tietoa potilaan virtsarakon toimintahäiriöstä ja siitä, miksi toistokatetrointi on hyvä hoitovaihtoehto
 • keskustelu anatomiasta ja virtsaputken aukon tunnistamisesta
 • toistokatetrointitekniikka ja sopiva asento
 • hygienia, käsien pesu ja alapesu
 • tuotteiden käsittely ja miten potilas saa apuvälineensä, varastointi ja jätteiden lajittelu
 • kertakäyttöiset katetrit tulee hävittää kertakäytön jälkeen
 • jotkut tuotteet on säilytettävä kuivassa
 • mahdolliset ongelmat ja ratkaisut
 • seksuaalisuhteet
 • ummetuksen välttäminen ja ruokavalio-ohjeet
 • matkustaminen katetrien kanssa
 • uusien tuotteiden tilaaminen
 • seurantakäynti

Itsehoitokyvyn arviointi:

 • yleinen terveydentila
 • virtsatietuntemus
 • kyky ymmärtää tiedot
 • motivaatio ja emotionaalinen valmiu
 • paikat, missä katetroida
 • potilaan kyky toistokatetroida
 • sopimus
 • psyykkisen tuen tarve

Katetrointitiheyden määrittäminen

Potilaan on ymmärrettävä, kuinka tärkeää on pitää katetroitava virtsamäärä pienenä, huolehtia hygieniasta ja ylläpitää säännöllistä katetrointirytmiä. Yksi keino on selittää, että virtsatieinfektioilla ja virtsamäärällä on yhteys. Korkea intravesikaalinen paine heikentää virtsarakon limakalvon verenkiertoa, mikä lisää virtsatietulehduksen riskiä. Virtsarakko, joka on altistunut korkeille paineille, voi lisätä uusiutuvien virtsatieinfektioiden ja virtsankarkailun riskiä tulevaisuudessa.

Kun toistokatetroinnit aloitetaan, sekä virtsaamalla että katetroimalla saatu virtsan määrä tulee mitata katetrointitiheyden määrittämiseksi. Virtsanmittaustaulukosta voi olla apua.

Jäännösvirtsan määrä voidaan mitata ultraäänilaitteella tai katetroimalla. Katetrointitiheyden määrittämiseksi potilaan tulee mitata katetroitunut määrä.

Jos henkilö ei pysty virtsaamaan itse, toistokatetrointia tarvitaan yleensä 4–6 kertaa päivässä, jotta voidaan varmistaa, että virtsarakon tilavuus ei ylitä 400 ml. Jos esimerkiksi potilaan nesteensaanti on normaalia suurempi, on katetroitava useammin.

AID0054692

 

 

Aiheet