Tiesitkö, että oikean katetrin valinta voi ehkäistä mikrobilääkeresistenssiä?

WHO:n mukaan mikrobilääkeresistenssiongelma on niin vakava, että se uhkaa nykyaikaista terveydenhuoltojärjestelmäämme.1 Vuoteen 2050 mennessä se voi aiheuttaa 10 miljoonaa kuolemaa2 tai enemmän, jos emme voi käyttää tehokkaita antibiootteja.

Esimerkiksi, yleisiin kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvät infektiot nousevat 0.5 %:sta 50 %:iin ilman tehokkaita antibiootteja ja 30% kuolee.3 Yksi tapa ehkäistä mikrobilääkeresistenssiä on ehkäistä yleisiä infektioita ja rajoittaa antibioottien liikakäyttöä.

Miten mikrobilääkeresistenssiä voidaan ehkäistä?

Yksi merkittävä tekijä: virtsakatetrin käyttöön liittyvä virtsatieinfektio

Miten mikrobilääkeresistenssiä voidaan ehkäistä?

Katetrin käyttö ja odotettu virtsatietulehduksen riski

Aiheet