Mitä on toistokatetrointi

Katetrointi on ehkä yksi vanhimmista urologisista toimenpiteistä, joka juontaa juurensa tuhansien vuosien taakse. Virtsakatetrin käyttö on välttämätöntä, kun virtsarakkoon on jäänyt virtsaa, jota ei voida tyhjentää normaalisti tyhjentämällä.

Toistokatetrointi on turvallinen ja tehokas menetelmä, jossa virtsarakko tyhjennetään  säännöllisesti kertakäyttöisellä virtsakatetrilla joko itse tai jonkun muun henkilön avustuksella. 1970-luvulla tohtori Jack Lapides totesi rakon säännöllisen ja toistuvan tyhjentämisen tärkeyden ja tehokkuuden puhtaalla tekniikalla steriilin sijaan. Hän otti käyttöön termin puhdas toistokatetrointi, jota pidetään nykyään kultaisena standardina virtsanpidätyksen hallinnassa.

"Puhdas toistokatetrointi on turvallinen ja tehokas vaihtoehtoinen tapa tyhjentää rakko." – J. Lapides

Miksi on tärkeää tyhjentää virtsarakko kokonaan?

  • Virtsarakon epätäydellinen tyhjentyminen voi olla vakava terveysriski, joka voi johtaa munuaisten vajaatoimintaan ja infektioihin.
  • Virtsan kertyminen voi myös aiheuttaa epämukavuutta inkontinenssin ja eri oireiden, kuten kiireen ja tiheavirtsaisuuden myötä.
  • Hoidon tavoitteena on poistaa virtsa ja säilyttää virtsarakon ja munuaisten toiminta.   

AID0053581Toistokatetroinnilla on suuri psykologinen ja emotionaalinen vaikutus käyttäjään, kuten esimerkiksi parempi itseluottamus, itsetunto ja elämänlaatu, vähemmän inkontinenssivaivoja/kiirettä, parempi unenlaatu, mahdollisuus fyysisen toimintaan,  vähemmän kipua ja epämukavuutta.

Toistokatetroinnin avulla voidaan saavuuttaa merkittäviä etuja mm. selkäydinvammautuneiden, MS-tautia sairastavien ja suurentuneesta eturauhasesta kärsivien elämään. Se voi olla myös avainasemassa erilaisissa inkontinenssiongelmissa.

Indikaatioita toistokatetrointiin (EAUN-yhteenveto-ohjeet 2013)

Toistokatetrointi tulee suorittaa vain, jos jää jäännösvirtsaa ja jäännösvirtsasta  aiheutuu oireita tai komplikaatioita. Virtsarakon epätäydellinen tyhjentyminen johtuu yleensä jostakin kolmesta seuraavasta alavirtsateiden toimintahäiriöstä:

  • Detrusorin eli virtsarakkolihaksen toimintahäiriö: aliaktiivinen tai atoninen detrusorin toimintahäiriö, jossa detrusor ei supistu riittävän pitkään tai voimakkaasti tyhjentääkseen virtsarakon kokonaan.
  • Virtsaputken ahtauma: yleisin syy on eturauhasen suureneminen. Miehillä virtsaputken ahtaumat voivat estää ulosvirtauksen virtsarakosta. Ahtaumia  havaitaan usein esim. radikaalin prostatektomian jälkeen.
  • Leikkauksen jälkeen: Pidätyskyvyn palauttamisleikkauksen jälkeen voi virtsarakon tyhjeneminen heiketä ja tämä voi johtaaa akuuttiin virtsaumpeen. Tämä ponnistusinkontinenssin vähentämiseen tähtäävä toimenpide saattaa estää jonkin verran virtsan ulostuloa virtsarakosta, kun taas pakkoinkontinenssin ratkaisemiseksi tarkoitetut toimenpiteet pyrkivät vähentämään rakonsisäistä painetta ja lisäämään virtsarakon toiminnallista kapasiteettia. Molemmat voivat heikentää virtsarakon tyhjentymiskykyä, mikä saattaa johtaa jäännösvirtsaan.

 

Katetrien halkaisijan koko ja pituus  

Kertakatetreja on saatavana pituudeltaan sekä miehille että naisille sopivina: miesten katetrit noin 40 cm ja naisten noin 7-22 cm.
Ulkohalkaisija mitataan millimetreinä (Charrière-asteikko: Ch, CH) tai voidaan käyttää myös ympärysmittaa (ranskalainen asteikko: F, FR, FG).
Ch-koot vaihtelevat välillä 06-24. Tyypilliset aikuisten naisten koot ovat ch 10-14 ja miesten vastaavat ovat ch 12-14. Suurempia kokoja voidaan käyttää ahtaumien hoitoon. Koot on värikoodattu erivärisin liittimin (alla).

AID0054688

Vastaava katetrin koko ja halkaisija liittimen värin mukaan

Vaihtoehtoja toistokatetroinnille  

Vaihtoehtoja toistokatetroinnille ovat suprapubinen katetrointi ja virtsaputken kestokatetrointi. Kestokatetrit ovat kuitenkin invasiivisia toimenpiteitä, koska katetri asetetaan joko vatsan peitteiden läpi (suprapubinen katetrointi) tai virtsaputken kautta, ja virtsarakko tyhjenee jatkuvasti.

Katetriin liittyvät virtsatieinfektiot ovat yleisin komplikaatio kaikissa katetroinneissa. Toistokatetroinnin on raportoitu vähentävän infektioriskiä kestokatetreihin verrattuna – esimerkiksi leikkauksen jälkeisen lyhytaikaisen toistokatetroinnin jälkeen 20 % vähemmän infektioita.

Bakteerit kiinnittyvät katetrin pintoihin muodostaen biokalvon, mikä tarkoittaa, että hoito vaikeutuu, koska antibiootit eivät pääse läpäisemään tätä biofilmiä. Virtsan ohivuoto on usein seurausta katetrin aiheuttamasta virtsarakon ärsytyksestä, joka voi aiheuttaa voimakkaita virtsarakon supistuksia.

 

Jos halua ymmärtää ja oppia lisää toistokatetroinnista, katso alla olevat videot:

Aiheet