MS-taudin vaikutus suoleen

Lyhyt video MS-tautia sairastavien ihmisten suoliston toimintahäiriöistä

Videoiden tavoitteena on jakaa tietoa ja perehdytystä, joka voi auttaa suolen toimintahäiriöiden hallinnassa.

Suolen toimintahäiriö

MS-potilailla ummetus johtuu yleensä ulosteen pidemmästä läpikulkuajasta suolistossa, ja ulosteinkontinenssia voi ilmetä monista syistä, kuten ummetuksen aiheuttaman ohivuodon tai sulkijalihaksen toiminnan heikentymisen vuoksi. Suolen toimintahäiriöllä on huomattava negatiivinen vaikutus elämänlaatuun, ja se voi aiheuttaa masennusta.

Konservatiiviset menetelmät

Jos konservatiiviset menetelmät eivät riitä, saatetaan tarvita invasiivisempia hoitoja. Tavallisesti käytetään rektaalitamponeja, jotka estävät ulosteen ulospääsyn. Suolihuuhtelu on minimaalisesti invasiivinen hoitomenetelmä,
jossa suoleen viedään joko kartion tai rektaalikatetrin ja ballongin avulla vettä, joka tyhjentää suolen alaosan ulosteesta.

 

 

Aiheet