Suolen toimintahäiriö – yleiskatsaus

Suolen toimintahäiriöihin voi olla monia eri syitä. Syynä voi olla neurologinen sairaus, joka vaikuttaa suolen toimintaan. Kaikissa tapauksissa suolen toiminnan ongelmille ei löydy mitään lääketieteellistä syytä.

Jotkin suolen toiminnan ongelmat voivat johtua myös psykologisista syistä. Syistä riippumatta suolen toimintahäiriön vaikutus elämänlaatuun on valtava. Ihmiset, joilla on suolen toimintahäiriöiden oireita, saattavat rajoittaa elämäänsä joskus suurestikin. Heille saattaa tulla ongelmia sosiaalisissa suhteissa sekä hankaluuksia työelämässä. Lääkitys ja inkontinenssisuojien hankinta voivat aiheuttaa lisäkustannuksia.

Neurogeeninen suolen toimintahäiriö

Neurogeeniseksi suolen toimintahäiriöksi kutsutaan hermosignaalien häiriintymisestä johtuvaa paksusuolen toimintahäiriötä, joka heikentää esimerkiksi peristaltiikkaa ja ulostamistarpeen tunnistamista. Tämä johtaa suolen laajentumiseen, ja ulosteen läpikulku suolessa hidastuu huomattavasti. Mitä kauemmin uloste on suolessa, sitä enemmän siitä imeytyy vettä pois, mikä kovettaa ulostemassaa ja vaikeuttaa ulostamista entisestään. Ulostamistapahtuma voi hidastua ja muuttua ennalta arvaamattomaksi. Toimitus voi kestää tunteja ja olla kivulias. Lisäksi ongelmana voi olla suolen epätäydellisen tyhjentymisen tunne ja tuhriminen. Joillakin potilailla suoli voi tyhjentyä spontaanisti ja äkkiarvaamatta.

Esimerkkejä sairauksista ja tiloista, joiden yhteydessä neurogeenista suolen toimintahäiriötä voi esiintyä:
 • Selkäydinvamma
  – Tapaturmainen selkäydinvamma
  – Muu kuin tapaturmainen selkäydinvamma, kuten selkärankahalkio
 • Parkinsonin tauti
 • MS-tauti
 • Aivohalvauksen jälkitila

Toiminnalliset suolen toimintahäiriöt

Suolen toimintahäiriöitä, joille ei löydy morfologista, metabolista tai neurologista syytä, kutsutaan toiminnallisiksi suolen toimintahäiriöiksi. Alan kirjallisuudessa on muitakin määritelmiä, mutta yleensä suolen toimintahäiriö diagnosoidaan toiminnalliseksi, kun potilaan vaivoille ei kattavien tutkimusten jälkeen ole löydetty mitään orgaanista syytä.

Esimerkkejä toiminnallisista suolen toimintahäiriöistä ovat:
 • Krooninen ummetus (tai toiminnallinen ummetus)
 • Ulosteinkontinenssi
 • Hidastuneesta läpikulusta johtuva ummetus

Muita suolen toimintahäiriön aiheuttajia

Orgaanisia syitä on monenlaisia, synnynnäisistä sairauksista, kuten Hirschsprungin taudista ja anorektaalialueen epämuodostumista, aineenvaihdunnan ja sisäeritysjärjestelmän häiriöihin, lantionpohjan toimintahäiriöihin ja leikkauksen jälkeisiin tiloihin. Myös tiettyjen lääkkeiden käyttö voi vaikuttaa suolen toimintaan.

Toimintahäiriötyyppejä erottavat oireiden aiheuttajat, eivät oireet sinänsä.

Suolen toimintahäiriön oireita voivat olla:
 • vatsakipu
 • vatsan turvotus
 • nopeasti syntyvä kylläisyyden tunne
 • ulostamisen tahdonalaisen hallinnan menettäminen (ulosteinkontinenssi)
 • ulostamisen vaikeus (ummetus)
 • samanaikaisesti esiintyvät virtsarakon neurologiset oireet

Aiheet