Virtsarakon toiminta

Virtsarakko on ontto lihaksikas elin lantiossa, aivan häpyluun yläpuolella ja takana. Virtsarakolla on kaksi päätehtävää: virtsan kerääminen ja tyhjentäminen.

Vuorovaikutuksessa sulkijalihaksen kanssa virtsarakko ylläpitää pidätyskykyä viivyttämällä ja säätelemällä virtsaamista siten, että ihminen virtsaa keskimäärin 4–8 kertaa päivässä noin 200–400 ml kerrallaan.

Virtsa muodostuu munuaisissa ja kulkee virtsanjohtimien kautta virtsarakkoon.

AID0054690

Virtsarakko on joustava elin, joka pystyy kasvattamaan tilavuuttaan niin paljon, että siihen mahtuu 500–700 ml virtsaa.

Virtsaaminen on prosessi, jossa virtsa erittyy virtsarakosta.

Keskushermosto ohjaa virtsarakon toimintaa. Virtsaamista säätelevät hermokeskukset sijaitsevat selkäytimessä, aivorungossa ja aivokuoressa.

Virtsaamisen hallinta riippuu hermoston kypsymisen aikana opitusta käyttäytymisestä.

Virtsarakon seinämä koostuu detrusor-lihaksesta, joka koostuu sileästä lihaskudoksesta ja useista limakalvokerroksista.

Virtsaamisen aikana detrusor-lihas supistuu ja virtsputken sulkijalihakset rentoutuvat, jotta virtsa pääsee virtaamaan ulos.

 

 

A = virtsarakko
B = virtsanjohtimen aukko
C = virtsaputki

Virtsarakkoa tyhjennettäessä virtsa johdetaan ulos virtsaputken kautta. Naisilla virtsaputki on melko lyhyt, mutta miehillä virtsaputki on pidempi ja jakautunut (eturauhasen virtsaputki, kalvomainen virtsaputki ja peniksen virtsaputki).

AID0054689

HERMOTUS

Virtsarakkoa ohjaa keskushermosto. Sileitä lihaksia ohjaa kaksi eri autonomisen hermoston osaa. Parasympaattinen stimulaatio ohjaa seinämälihaksen supistumista. Sympaattinen hermosto stimuloi virtsaputken sisemmän sulkijalihaksen supistumista. Somaattiset viejäneuronit stimuloivat virtsaputken ulomman sulkijalihaksen, joka on luustolihas, supistumista.

Virtsarakon seinämät venyvät, kun virtsarakko laajenee täyttyessään. Virtsarakon tuojaneuroneilla on virtsarakon seinämässä aistivia tuojahaarakkeita, jotka havaitsevat tämän venymisen. Virtsarakon afferenttisignaalit johtavat selkäytimeen ja aivojen eri alueille, jotka vastaavat virtsarakon ja virtsaputken efferenttien signaalien koordinoinnista.

AID0054685

Virtsarakon kaksi eri toimintoa

 

 

Virtsarakolla on kaksi päätehtävää, kuten yllä olevassa taulukossa on kuvattu: virtsan varastointi ja tyhjennys. Virtsarakon täyttymisen aikana parasympaattinen hermosto estyy. Sympaattinen ja somaattinen hermosto aktivoituvat, mikä johtaa virtsaputken kahden sulkijalihaksen supistumiseen. Virtsarakon tuojaviesti antaa tunteen virtsarakon täyttymisestä ja luo virtsaamistarpeen. Virtsarakon afferentit signaalit antavat virtsarakon täyttymisen tunteen ja syntyy virtsaamistarve. Kun virtsaamiselle on sopiva aika ja paikka, parasympaattinen hermosto aktivoituu, mikä johtaa detrusorlihaksen supistumiseen. Samanaikaisesti tapahtuu koordinoidusti sympaattisen ja somaattisen hermoston esto niin, että virtsaputken sisempi ja ulompi sulkijalihas rentoutuvat.

 

Aiheet