Yleiskatsaus ulosteinkontinenssiin

Ulosteinkontinenssi

Tämä on yleiskatsaus ulosteinkontinenssista: sen syistä, esiintyvyydestä ja hallinnasta. Ulosteenpidätyskyky on yksi perustavanlaatuisimmista odotuksistamme ja hyvän elämänlaadun perusedellytys.

Oppimistavoitteet:
  • ulosteinkontinenssin eri syyt, riskitekijät ja esiintyvyys ja sitä kautta kyky tietää, milloin ja keneltä kysyä vaivasta
  • lisätietämys ulosteinkontinenssin seurauksista sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta
  • ulosteinkontinenssin hallinta

Aiheet