Ylivuotoinkontinenssi – oireet

Ylivuotoinkontinenssi on virtsavuotoa, joka johtuu siitä, että virtsarakko ei pysty tyhjentymään kunnolla virtsarakon tukkeuman tai vajaatoimintaisen detrusorlihaksen vuoksi. Näitä oireita kutsutaan usein alempien virtsateiden oireiksi (LUTS).

LUTS-termiä käytetään kuvaamaan monia alempiin virtsateihin (virtsarakkoon, eturauhaseen ja virtsaputkeen) liittyviä oireita. LUTS-oireet jaotellaan karkeasti obstruktiivisiin oireisiin ja ärsytysoireisiin.

Termiä käytetään myös kuvaamaan eturauhasen liikakasvua (tila, joka johtuu suurentuneen eturauhasen aiheuttamasta virtsarakon kaulan tukkeutumisesta), ja siksi sitä käytetään yleisemmin miehistä, joilla on alempien virtsateiden oireita. LUTS voi myös vaikuttaa naisiin pääasiassa kroonisen ummetuksen, lantion alueen prolapsin aiheuttaman tukkeuman tai ahtauman muodossa.

LUTS voidaan jakaa kahteen oireryhmään:

VARASTOINTI (ÄRSYTYSOIREET)

Tähän ryhmään kuuluvia virtsarakon ongelmia ovat tihentynyt tai pakottava virtsaamistarve, pakkoinkontinenssi ja yövirtsaisuus. Yövirtsaisuus tarkoittaa tihentynyttä virtsaamistarvetta yöllä.

TYHJENNYS (OBSTRUKTIIVISET OIREET)

Tähän oireryhmään kuuluvat tyhjentämisvaikeudet, kuten heikko virtsasuihku, virtsaamisen aloittamisen vaikeus ja ponnistelu virtsatessa.

VIRTSAAMISEN JÄLKEISET OIREET (OBSTRUKTIIVISET OIREET)

Virtsarakon epätäydellinen tyhjeneminen / jäännösvirtsa ja tiputtelu ovat esimerkkejä virtsaamisen jälkeisistä oireista.

ALIAKTIIVINEN VIRTSARAKKO / VIRTSARAKON VAJAATOIMINTA:

Virtsarakkolihas (virtsarakon seinämälihas) ei pysty supistumaan tehokkaasti ja tyhjentämään virtsarakkoa kokonaan, jolloin virtsarakkoon voi jäädä jäännösvirtsaa.

Oireet: heikko virtsasuihku, virtsaamisen aloittamisen vaikeus, ponnistelu virtsatessa, heikentynyt tunto virtsarakon täyttymisestä, epämukavuutta aiheuttava tai ylipäätään vatsan turvotus, yökastelu, toistuvat virtsatieinfektiot.

TUTKIMUKSET

LUTS-potilaille tulee tehdä vatsan tunnustelututkimus, digitaalinen peräsuolen tutkimus eturauhasen arvioimiseksi, virtsaamisen jälkeisen jäännösvirtsan arviointi, mikä voi sisältää ultraäänitutkimuksen virtsarakkoskannerilla, ja sukuelinten tutkimus virtsaputken ahtauman, fimoosin tai hypospadian (virtsaputken alahalkion) poissulkemiseksi.

Virtsanmittaustaulukko on erittäin käyttökelpoinen apuväline. Potilaat kirjaavat siihen jokaisen virtsarakon tyhjennyksen ajankohdan ja virtsamäärän sekä nauttimiensa nesteiden määrät. Kirjauksia on tehtävä ainakin kolmen päivän ajan.

Virtsaviljelyä tulee harkita, jos epäillään virtsatieinfektiota (VTI).

Tutkimuslähetteet:

Virtsan virtauksen mittaus, urodynamiikka

Aiheet