Mikä on Cauda Equina -oireyhtymä?

Lue lisää siitä, mikä cauda equina -oireyhtymä on, sen vaikutuksista virtsarakkoon ja suolistoon sekä siitä, miten cauda equina -oireyhtymään liittyviä virtsarakon ja suolen oireita hoidetaan.

Mikä on cauda equina -oireyhtymä?

Cauda equina -oireyhtymä on tila, joka vaikuttaa selkäytimen alaosassa sijaitsevaan hermokimppuun, jota kutsutaan cauda equinaksi (latinaksi hevosen häntä). Tämä hermokimppu on osa sitä, mikä ohjaa virtsarakon, suolen ja seksuaalista toimintaa sekä alaraajojen toimintaa. Kun nämä hermot puristuvat tai vaurioituvat, se voi aiheuttaa erilaisia oireita, kuten:

- Ratsupaikka-anestesia –tunnon heikkeneminen tai häviäminen pakaroiden, peräaukon ja sukupuolielinten ympäriltä

- Kipu – kova kipu selässä ja/tai toisessa tai molemmissa jaloissa

- Inkontinenssi –virtsarakon ja/tai suolen pidätyskyvyttömyys tai kyvyttömyys/vaikeus virtsata ja/tai ummetus

- Jalkojen puutuminen – jalkojen tunnon puutos tai muuttunut tunto ja/tai heikkous

Oireet voivat alkaa vähitellen tai nopeasti. Jos oireet alkavat äkillisesti, se luokitellaan hätätilanteeksi, joka edellyttää kirurgista toimenpidettä. Varhaisia cauda equina -oireyhtymän oireita ovat virtsarakon ja suolen hallinnan muutokset, kuten virtsan virtauksen muutokset tai kyvyttömyys tyhjentää virtsarakko tai suoli kokonaan. Cauda equina -oireyhtymän oireet voivat olla lähes samanlaisia kuin iskiasoireet, ja siksi se sekoitetaan usein iskiakseen. Cauda equina -oireyhtymän diagnosoimiseksi tarvitaan lääketieteellistä kuvantamista, kuten magneetti- tai tietokonetomografiaa.

Mikä aiheuttaa cauda equina -oireyhtymän?

Cauda equina -oireyhtymän syy vaihtelee, mutta se johtuu yleensä siitä, että selän alaosassa on välilevytyrä, joka puristaa hermoja. Hermojen puristuminen tai vaurioituminen voi johtua myös selkärangan ahtaumasta, kasvaimesta, traumasta, tulehdus- tai infektiotiloista tai lääketieteellisen toimenpiteen, kuten leikkauksen, jälkeisestä komplikaatiosta. 

Virtsarakon ja suolen toiminta cauda equina -oireyhtymässä

Yksi cauda equina -oireyhtymän merkittävistä vaikutuksista on sen vaikutus virtsarakon ja suolen toimintaan. Hermojen puristuminen tai vaurioituminen voi häiritä aivojen, selkäytimen sekä virtsarakon ja suolen välistä normaalia viestintää, mikä johtaa inkontinenssiin tai tyhjennysvaikeuksiin.

Virtsarakon toimintahäiriöt: cauda equina -oireyhtymä voi johtaa virtsanpidätyskyvyttömyyteen tai vaikeuksiin tyhjentää virtsarakko kokonaan. Tämä johtuu siitä, että virtsarakon toimintaa ohjaavat hermot voivat olla vaurioituneet. Potilaat voivat kokea seuraavia oireita:

·       heikko virtsasuihku

·       vaikeuksia virtsaamisen aloittamisessa

·       vaikeus tyhjentää virtsarakko kokonaan, mikä aiheuttaa jäännösvirtsaa          

·       tarve seistä, ponnistella tai painaa virtsarakkoa virtsatessa

·       epätäydellisen tyhjenemisen tunne

·       vähentynyt tunto virtsarakosssa, jolloin on vaikea tietää, milloin rakko on täynnä      

Vaikeissa tapauksissa virtsarakko voi täyttyä liikaa, mikä aiheuttaa virtsankarkailua tai kyvyttömyyttä virtsata lainkaan.

Suolen toimintahäiriöt: cauda equina -oireyhtymä voi vaikuttaa myös suolen toimintaa ohjaaviin hermoihin, mikä johtaa suolen toimintahäiriöihin. Hermosignaalien häiriö voi heikentää peräsuolen ja peräaukon lihasten normaalia supistumista ja rentoutumista, jolloin säännöllinen suolen toiminta on haastavaa. Potilaat voivat kokea:

·       ummetusta

·       ulostamisvaikeuksia

·       kyvyttömyyttä hallita suolen toimintaa (ulosteinkontinenssi)

 

Miten cauda equina -oireyhtymää hoidetaan?

Terveydenhuollon ammattilaisena on tärkeää olla tietoinen cauda equina -oireyhtymästä ja sen mahdollisista vaikutuksista virtsarakon ja suolen toimintaan. Tunnistamalla oireet, kommunikoimalla muiden terveydenhuoltoammattilaisten kanssa ja tarjoamalla asianmukaista hoitoa ja tukea sairaanhoitajat voivat edesauttaa tästä sairaudesta kärsivien potilaiden parasta mahdollista hoitotulosta.

Varhainen diagnoosi ja hoito ovat ratkaisevan tärkeitä pitkäaikaiskomplikaatioiden, kuten pysyvän virtsarakon ja suolen toimintahäiriön, ehkäisemiseksi. Cauda equina -oireyhtymän hoitoon kuuluu yleensä kirurginen dekompressio, jolla vähennetään hermoihin kohdistuvaa painetta. Joissakin tapauksissa potilaat saattavat tarvita lisähoitoja, kuten fysioterapiaa, jotta he voivat saada takaisin voimaa ja toimintakykyä vaurioituneille alueille. Kuntoutus ja jatkuva hoito, kuten toistokatetrointi ja suolihuuhtelu, voivat olla tarpeen hoidon jälkeen jatkuvien pitkäaikaisten virtsarakon ja suolen ongelmien ratkaisemiseksi.

Tehokas virtsarakon ja suolen hoito parantaa elämänlaatua. Toistokatetrointi on vaihtoehto virtsarakon hallintaan, joka voi auttaa tyhjentämään virtsarakon kokonaan ja välttämään jäännösvirtsaa, joka voi aiheuttaa toistuvia virtsatietulehduksia ja virtsan karkailua.

Kliinisessä tutkimuksessa on osoitettu, että suolihuuhtelu on tehokas suolenhoitovaihtoehto cauda equina -oireyhtymä potilaille verrattuna aiempaan suolenhoitoon, joka oli digitaalinen stimulaatio ja manuaalinen tyhjennys. Kliinisen tutkimuksen johtopäätös on, että tämä ei-lääkkeellinen suolenhoitomenetelmä on tehokas ja että sillä voidaan parantaa suolen toimintahäiriöiden oireita.

Aiheet