Navina-rektaalikatetri

Kysymyksiä ballonkiin liittyen.

K: Mitä ballonkikokoa suositellaan?

V: Terveydenhuollon ammattilainen neuvoo sinulle sopivan ballonkikoon. Sen tulisi olla sopivan kokoinen pitämään katetri paikallaan ja tiivistämään peräaukko vuotojen minimoimiseksi huuhtelun aikana.

Navina Classic; Regular katetri enintään 5 pumppausta ja Small katetri enintään 2 pumppausta.

Navina Smart; Regular katetri enintään taso 5 ja Small katetri enintään taso 3.

K: Miksi Navina Classicin Regular -rektaalikatetrin kanssa käytetään enintään 5 pumppausta?

V: Ballongin enimmäiskoko valittiin yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta se vastaisi anatomisia tarpeita ja estäisi ballongin ylitäytön sekä puhkeamisriskin.

K: Miksi Navina Classicin Small -rektaalikatetrin kanssa käytetään enintään 2 pumppausta?

V: Ballongin enimmäiskoko valittiin yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta se vastaisi anatomisia tarpeita, lasten turvallisuutta ja estäisi ballongin ylitäytön sekä puhkeamisriskin.

K: Miksi Navina Smartin Regular -rektaalikatetrin kanssa käytetään enintään tasoa 5?

Ballongin enimmäiskoko valittiin yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta se vastaisi anatomisia tarpeita ja estäisi ballongin ylitäytön sekä puhkeamisriskin.

K: Miksi Navina Smartin Small rektaalikatetrin kanssa käytetään enintään tasoa 3?

V: Ballongin enimmäiskoko valittiin yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta se vastaisi anatomisia tarpeita, lasten turvallisuutta ja estäisi ballongin ylitäytön sekä puhkeamisriskin.

K: Voiko ballongin kokoa muuttaa Navina Classic -ohjausyksiköllä?

V: Ballongin voi tyhjentää painamalla ohjausyksikön tyhjennyspainiketta. Siihen voi pumpata myös lisää ilmaa, mutta sitä ei saa täyttää enemmän kuin terveydenhuollon ammattilainen on suositellut.

K: Voiko ballongin kokoa muuttaa Navina Smart -ohjausyksiköllä?

V: Ballongin voi tyhjentää painamalla ohjausyksikön tyhjennyspainiketta. Sitä ei kuitenkaan voi täyttää huuhtelun aloittamisen jälkeen.

K: Voiko ballonki räjähtää, ja jos voi, onko se vaarallista?

V: Kyllä, on olemassa ballongin puhkeamisvaara, ja siksi Navina Classicin pumppausten enimmäismäärä ja Navina Smartin enimmäiskoot on määritelty katetrin koon mukaan. Jos ballonki räjähtää terveydenhuollon ammattilaisen suositusten noudattamisesta huolimatta, se ei yleensä ole vaarallista. On kuitenkin raportoitu muutamia tapauksia, joissa on ollut suolen puhkeamisia ballongin puhkeamisen vuoksi. On huomattava, että suolen puhkeamisen riski on 1/500 000 huuhtelusta tai 0,0002%.¹

Viitteet 1 Yhteensä

  1. Christensen P, Krogh K, Perrouin-Verbe B, et al. Global audit on bowel perforations related to transanal irrigation. Tech Coloproctol. Feb 2016;20(2):109-115.

K: Mitä, jos ballonki ei täyty, kun painan Navina Smart -ohjausyksikön painiketta?

V: Varmista, että Navina Smart -ohjausyksikkö on päällä ja että se on vedenjohtamistilassa. Tämä on ainoa tila, jossa ballongin voi täyttää. Varmista, että letkut on kytketty oikeaan paikkaan. Varmista, että letkut on liitetty tiiviisti, jotta ilma ei vuoda. Varmista, että letkut eivät ole tukossa tai taittuneet. Varmista, että katetria ei ole käytetty aiemmin. Navina Smart -ohjausyksikkö hylkää automaattisesti käytetyt katetrit 3 tunnin aikarajalla hygienia- ja ballonkiturvallisuussyistä.

K: Miksi täyttyminen voi joskus pysähtyä Navina Smartilla ennen kuin ballonki on saavuttanut asetetun koonsa?

V: Navina Smart on varustettu automaattisella turvapysäyttimellä, joka aktivoituu, kun peräsuolen paine on korkea. Tämän seurauksena täyttyminen voi pysähtyä ennen kuin ballonki täyttyy asetettuun kokoon. Tämä näkyy selvästi näytöllä.

K: Mitä, jos ballonki ei täyty enempää, kun painan Navina Smart -ohjausyksikön ballongin täyttöpainiketta?

V: Se on saattanut saavuttaa asetuksissa valitun ballongin enimmäiskoon. Jos näytössä on "<"-merkki ballongin koon vieressä, se tarkoittaa, että olet tyhjentänyt ballongin, mutta et kokonaan, ja yrittänyt sitten täyttää sen uudelleen. Turvallisuussyistä vain rajoitettu määrä ilmaa voidaan täyttää uudelleen. Tyhjennä ballonki kokonaan, kunnes ballongin vieressä oleva "<" -merkki katoaa ja sitten se on mahdollista täyttää uudelleen maksimiasetukseen asti.

K: Saan virheilmoituksia Navina Smart -ohjausyksikön pumpun toimintahäiriöstä, mitä voin tehdä?

V: Tarkista, että Navina Smart -ohjausyksikön takapuolella oleva ilmanpoistoaukko on vapaa ja lukittu. Tarkista vapaa virtaus kaikissa letkuissa. Tarkista, onko liitännöissä tukoksia. Tarkista letkujen ja katetrin oikea kokoonpano. Vaihda katetri, letkut ja vesisäiliö ja yritä uudelleen, käynnistä tarvittaessa Navina Smart -ohjausyksikkö uudelleen ja yritä uudelleen.