Kliininen tutkimus

Kliininen ja tieteellinen tutkimus tukee kaikkea tuotekehitystämme. Se on Wellspectin tapa innovatiivisiin, turvallisiin ja luotettaviin kontinenssihoitotuotteisiin.

Oivalluksia Wellspectin kliinisestä tutkimuksesta

Kaikki Wellspectin kehittämät tuotteet käyvät läpi kliinisen tutkimusohjelman, jossa tuotteen turvallisuus ja suorituskyky arvioidaan ja määritetään huolellisesti. 

Johtavat lääkärit ja hyvä kliininen käytäntö (GCP)

Wellspectin kliininen tutkimusohjelma on kehitetty ja toteutettu yhdessä alan johtavien kliinikoiden kanssa. Kaikki tutkimuksemme tehdään hyvän kliinisen käytännön (GCP), Helsingin julistuksen, Wellspect HealthCare Standard Operating Procedures (SOP) -toimintaohjeiden sekä sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Ihmisille tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden kliinisiä tutkimuksia koskevan kansainvälisen standardin ISO 14155 noudattaminen.

Markkinoille saattamisen jälkeistä tuotevalvontaa suoritetaan, jotta saamme lisää tietoa kliinisessä käytössä olevien tuotteidemme turvallisuudesta ja suorituskyvystä markkinoille saattamisen jälkeen. Tässä vaiheessa seurantatuotteisiin voi sisältyä kliinisiä tutkimuksia, kirjallisuuskatsauksia tai kyselyitä. 

Esimerkkejä uusimmista tutkimuksistamme;

 • Avoin prospektiivinen tutkimus Navina Smartin, suolihuuhtelun elektronisen järjestelmän, tehokkuudesta neurogeenisessä suolen toimintahäiriössä 
  Emmanuel ym. 2021
 • Toistokatetrointi yhdellä  tai useammalla uudelleenkäyttökatetrilla:
  Kliininen tutkimus turvallisuudesta ja vaikutuksista elämänlaatuun
  Newman 2020
 • Uuden eletronic-suolihuuhtelujärjestelmän lyhyen aikavälin arviointi potilailla, joilla on neurogeeninen suolen toimintahäiriö ja jotka ovat aiemmin altistuneet suolihuuhtelujärjestelmille 
  Passananti ym. 2018
 • Katsaus uudelleenkäyttöön verrattuna kertakäyttöisiin katetreihin toistokatetroinnissa
  Håkansson 2014
 • Uusi, ympäristöystävällisempi katetrimateriaali
  Johansson ym. 2013