Hae opintorahaa

Oletko sairaanhoitaja, joka on omistautunut auttamaan potilaita, joilla on virtsarakon tai suoliston ongelmia?

Haluatko auttaa potilaita ympäri maailmaa ja edistää kontinenssihoitoa? Hae opintoapurahojamme. 

Wellspectin opintorahat ovat yksi tapa, jolla Wellspect kannustaa näyttöön perustuvaan harjoitteluun virtsarakon ja suoliston ongelmiin liittyen. 

Koska Euroopan urologian sairaanhoitajien yhdistyksen (EAUN) ja  ESPU-N (European Society for Pediatric Urology Nurses) ryhmän jäsenten toteuttamat kliiniset tutkimukset ja koulutukseen liittyvät hankkeet ovat tärkeitä parhaiden käytäntöjen kehittämisen kannalta, Wellspect on yhdistänyt opintoapurahansa molempiin yhdistyksiin. 

Miten opintoraha voi hyödyttää sinua sairaanhoitajana?

Apuraha antaa sinulle mahdollisuuden jakaa asiantuntemusta virtsarakon tai suoliston hoidosta ja parantaa potilaan hoitoa. Wellspect voi tukea sinua taloudellisella panoksella ja auttaa sinua pääsemään alkuun.  

Sairaanhoitajana teet suurimman osan työstä jo päivittäisessä työssäsi. Tutkimuksen ei tarvitse olla hankalaa eikä viedä vapaa-aikaasi. 

Wellspectin sponsoroimat opintoapurahatyypit

Sairaanhoitajan opintoapurahat (EAUN-apurahat)

Euroopan urologian sairaanhoitajien yhdistys (EAUN) edustaa noin 3 000 sairaanhoitajaa, jotka kaikki työskentelevät urologisen hoidon parissa. Se on vilkas, dynaaminen organisaatio, jonka tavoitteena on edistää urologisen hoitotyön korkeimpia standardeja kaikkialla Euroopassa ja helpottaa urologisen hoitotyön jatkuvaa kehittämistä kaikilta osin.

Opintorahan laajuus

Tämän opintorahan laajuus liittyy virtsarakon ja suoliston hallintaan/toimintahäiriöön. Tutkimuksessa voidaan käyttää laadullisia (esim. tiedonkeruu haastattelujen avulla) tai määrällisiä (esim. tiedonkeruu kliinisten tutkimusten avulla) menetelmiä. Kaikki ehdotetut tutkimussuunnitelmat otetaan huomioon. 

Ehdotetut tutkimusalueet:

 • Yleinen virtsarakon katetrointi / suolihuuhtelu hallinta 
 • Toistokatetrointi – ajoitus/johdanto/seuranta
 • Virtsarakon katetroinnin hallinnan koulutus - potilaille tai terveydenhuollon ammattilaisille 
 • Toistokatetroinnin / suolihuuhtelun hoitoon sitoutuminen ja noudattaminen
 • Toistokatetrointi / suolihuuhtelu ja sen noudattaminen jokapäiväisessä elämässä
 • Käden toiminta ja toistokatetrointi – koulutus ja tuotevaatimukset 
 • Itsekatetrointi vs. avustettu katetrointi – vaikutus koulutukseen ja tuotevalintaan. Virtsatieinfektioiden ehkäisy – keskiössä on koulutus ja kliininen harjoittelu

Sairaanhoitajan opintorahan entiset saajat

 • 2022– Jens Larsson, Norja: Pilot investigation of predictors of enuresis alarm response, non-resopnse or non-adherence.
 • 2021 – paused due to the pandemic
 • 2020 – paused due to the pandemic
 • 2019 - Malin Nordin, Ruotsi: Investigating bowel management pathways for SCI patients in the Nordic countries
 • 2018 - Randi Stensgaard ja Line Trine Dalsgaard
 • 2017 – Ericaeli Nade, Tansania
 • 2016 – Bridget Stroebel, Etelä-Afrikka
 • 2015 – Mandira Baniya, Nepal

Näin haet apurahaa 

Ensi vuoden tutkimusapurahan hakuaika ennen EAUN-kokouksia - 1. heinäkuuta 2022

ESPUN-apurahat

Tiedon ja kokemusten jakaminen sairaanhoitajien ja muun lasten urologiasta ja kontinenssihoidosta kiinnostuneen avustavan hoitohenkilöstön välillä on ESPUN (European Society for Paediatric Urology Nurses) johtava periaate. Sen perimmäisenä tavoitteena on parantaa suolisto- tai virtsarakko-ongelmista kärsivien lasten hoidon laatua ja samalla tukea sairaanhoitajia heidän ammatissaan ja tutkimuksessaan.

ESPUN-opintorahan laajuus

Opintoraha on avoin lasten ja nuorten virtsarakon ja/tai suoliston hoitoon liittyviin opintoihin. Virtsarakon ja suolen hoitoa voitaisiin tutkia erikseen. Lisätutkimus virtsarakon ja suoliston hoidon välisistä synergioista on kuitenkin tarpeen, ja se on erityisen kiinnostavaa. Tutkimuksessa tai tutkimushankkeessa voidaan käyttää laadullisia tai määrällisiä menetelmiä. Kaikki hakijan ehdottamat tutkimussuunnitelmat tai tutkimushankkeet otetaan huomioon.

ESPUN-opintoapurahan entiset saajat

 • 2021 – paused due to the pandemic
 • 2020 - paused due to the pandemic
 • 2019 - Tinne van Aggelpoel, Belgia: Investigating toilet training in healthy toddlers in Belgium
 • 2018 – Anneli Saarikoski: Voiding school as a treatment of children’s functional incontinence – Evaluation and implementation of the intervention

Näin haet apurahaa 

 1. Hae ensin ESPUN-jäseneksi
 2. Täytä Wellspect-yhteydenottolomake ja liitä mukaan tiivistelmä hankkeesta ja valitse samalla apurahat aiheen alle. 

Tämän vuoden hakemuksen määräaika on 1. toukokuuta 2022. Tutkimusapurahan voittaja julkistetaan vuosittaisessa EAUN/ESPUN-kongressissa.

Mikäli sinulla on kysymyksiä opintorahaan liittyen, täytä sama yhteydenottolomake, joka on lueteltu molempien hakemusten osalta yllä. Kerro pääpiirteittäin sähköpostisi ja tutkimuksesi painopiste. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.