Wellspectin tukema tutkimus IIS

Tutustu Wellspectin tukemaan Investigator Initiated Studies (IIS) ohjelmaan

IIS-ohjelman päätarkoituksena on lisätä ja edistää tuotteita, hoitoja ja kliinistä hoitoa koskevaa ulkoista tutkimusta, jota terveydenhuollon ammattilaiset koordinoivat Wellspectin tuella.

Ulkopuolinen tutkija vastaa tutkimuksen toteuttamisesta eli toimii tutkimuksen toimeksiantajana.

Hakemuksesi käsittely

Kun olet toimittanut ehdotuksesi ja yksityiskohtaisen budjetin, Wellspect Clinical Specialist vahvistaa IIS-ohjelmasta Wellspect-tukea koskevan hakemuksen vastaanottamisen. Jos hakemus on puutteellinen tai epäselvä, sinulle lähetetään kahden viikon kuluessa lisäselvityspyyntö.

Kuuden viikon kuluessa hakemuksesi tarkistaa Wellspect Clinical Research Planning Board, jonka jäsenillä on monipuolinen asiantuntemus Wellspectin lääkinnällisistä laitteista. Lautakunta päättää yhdessä, hyväksyykö vai pyytääkö se hakemuksesi lisätietoja.

Jos hakemuksesi hyväksytään, sinun, toimielimesi ja Wellspectin välillä tehdään kirjallinen sopimus yhteistyön sääntelemiseksi.

Wellspectin avulla kliininen tutkimusehdotuksesi on hyvissä käsissä. Varmistamme, että suhtaudumme ideaan aina kunnioittavasti ja rehellisesti.