Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Lapsen katetrointi

Rakon tyhjentymisongelmista kärsivän lapsen vanhemman rooli voi olla stressaava. Normaalien vanhemmuuteen kuuluvien tehtävien lisäksi lasta on opetettava tyhjentämään rakkonsa, todennäköisesti katetrilla. Vanhemman velvollisuus on huolehtia myös siitä, että lapsi katetroi säännöllisesti myös päivähoidossa, koulussa tai ystävien tai sukulaisten luona.

Yksityisyys

On tärkeää, että lapsesi oppii virtsarakon tyhjentämisen olevan hänen oma, wc:ssä tapahtuva yksityisasiansa. Tämän vuoksi kannattaa aloittaa lapsesi katetroinnit kylpyhuonetiloissa varhaisessa vaiheessa. Kun lapsi aloittaa peruskoulun, tiedustele, onko mahdollista saada esim. yhteen wc-koppiin pieni kaappi, jossa lapsesi voisi säilyttää katetrejaan ja muita tarvikkeitaan.

Katetroinnin ajoittaminen

Keksi niksejä, jotka auttavat lasta muistamaan, milloin hänen on katetroitava. Yritä olla nalkuttamatta. Sillä voi olla päinvastainen vaikutus. Lapsen rakon tyhjennysajat on tärkeää sovittaa hänen päivittäisen elämänrytminsä mukaan. Sen voi ehkä tehdä muiden toimintojen, esimerkiksi aterian tai välipalan, yhteydessä. Useat lapset käyttävät matkapuhelintaan muistuttajana. Koulua käyvän lapsen katetrointi on sovitettava lapsen lukujärjestyksen mukaan. Aikataulun noudattamisen pitäisi olla aina helppoa. Anna koululaisen kantaa vastuu rakkonsa tyhjentämisestä mahdollisimman pitkälle itse. On hyvä ottaa huomioon, että jos lasta muistutetaan joka kerta rakon tyhjentämisestä, sillä voi olla kielteinen vaikutus lapseen. Hän voi tulla riippuvaiseksi muistutuksista, ja luottamuksen kehittyminen omaan kykyyn huolehtia asiasta voi hidastua. Tehtävä on välillä haasteellinen. Kaikki on kuitenkin vaivan arvoista, kun näkee lapsen oppivan luottamaan itseensä. Lapsi rohkaistuu tietäessään, että hän voi käydä WC:ssä yksin, mennä kavereiden kotiin koulupäivän jälkeen, olla yökylässä tai jopa telttailla, ja tuntea aina itsensä riippumattomaksi. Se vahvistaa myös lapsen itseluottamusta ja antaa itsevarmuutta.