Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Näin pääsette alkuun – vinkkejä ja neuvoja 

Seuraavat Gunilla Thibbelinin (Child and Adolescent Habilitation Services cetre, Lund, Ruotsi) laatimat vinkit ja neuvot auttavat sinut alkuun.
getting started parents full width

Sopeudu lapsen tarpeisiin

Selkäydinvammasta kärsivän lapsen motoriikka ja herkkyys ovat voineet heikentyä. Siinä tapauksessa ympäristö ja katetrointivälineet on sovitettava lapsen sairauden mukaan. Istu tukevasti ja turvallisesti. Lapsen käsien tulisi olla vapaina, jotta hän voi auttaa katetroinnissa. Käytä toimenpiteeseen riittävästi aikaa, jotta kiire ei pakota lasta luovuttamaan. Noudatettavan rutiinin tulee olla lapselle selkeä, samoin kuin hänen oma osuutensa siinä. Myös äidin ja isän tulee voida työskennellä miellyttävässä asennossa! Harjoitus tekee mestarin.

Ole kärsivällinen

Lapsen opettaminen virtsaamaan katetrin avulla vie aikaa. Lasta tulee kannustaa osallistumaan rakon tyhjentämiseen mahdollisimman pian. Ole rauhallinen ja järjestelmällinen ja toimi lapsen ehdoilla.

Anna lapsen osallistua

Tultuaan 1–2 vuoden ikään lapsen on, kuten kaikkien lasten, aika totutella istumaan potalla tai WC-pytyllä. On helpompaa tyhjentää rakko ja antaa lapsen osallistua katetrointiin, jos lapsi istuu pystyssä. Käytä hyväksi lapsen luontaista uteliaisuutta. Anna lapsen hakea katetri, avata katetrin pussi tai mahdollisesti jopa vetää katetri ulos katetroinnin päätyttyä. Lapsi voi harjoitella katetrin asettamista paikalleen nukella, jolla on "pissareikä". Samalla hän oppii käsittelemään liukasta katetria kätevämmin. Katetroinnista tulee lapselle luonnollista, kun hän saa osallistua toimenpiteeseen niin varhain kuin se iän puolesta on mahdollista. Se lisää lapsen itseluottamusta ja edistää riippumattomuutta myöhemmin elämässä.

Katetroinnin ajoittaminen

Keksi niksejä, jotka auttavat lasta muistamaan, milloin hänen on katetroitava. Yritä olla nalkuttamatta. Sillä voi olla päinvastainen vaikutus. Lapsen rakon tyhjennysajat on tärkeää sovittaa hänen päivittäisen elämänrytminsä mukaan. Sen voi ehkä tehdä muiden toimintojen, esimerkiksi aterian tai välipalan, yhteydessä. Useat lapset käyttävät matkapuhelintaan muistuttajana. Koulua käyvän lapsen katetrointi on sovitettava lapsen lukujärjestyksen mukaan. Aikataulun noudattamisen pitäisi olla aina helppoa. Anna koululaisen kantaa vastuu rakkonsa tyhjentämisestä mahdollisimman pitkälle itse. On hyvä ottaa huomioon, että jos lasta muistutetaan joka kerta rakon tyhjentämisestä, sillä voi olla kielteinen vaikutus lapseen. Hän voi tulla riippuvaiseksi muistutuksista, ja luottamuksen kehittyminen omaan kykyyn huolehtia asiasta voi hidastua. Tehtävä on välillä haasteellinen. Kaikki on kuitenkin vaivan arvoista, kun näkee lapsen oppivan luottamaan itseensä. Lapsi rohkaistuu tietäessään, että hän voi käydä WC:ssä yksin, mennä kavereiden kotiin koulupäivän jälkeen, olla yökylässä tai jopa telttailla, ja tuntea aina itsensä riippumattomaksi. Se vahvistaa myös lapsen itseluottamusta ja antaa itsevarmuutta.