MS-tauti ja virtsarakon toiminta

Multippeliskleroosi (MS-tauti) on krooninen neurologinen sairaus, joka vaikuttaa keskushermostoon eli aivoihin ja selkäytimeen. Kaikilla ei ilmene samoja oireita.

 

AID0005210

MS-taudissa kehon immuunijärjestelmä hyökkää virheellisesti myeliinikudosta vastaan. Myeliinikudoksen tehtävänä on suojata keskushermoston hermosyitä ja varmistaa viestien sujuva siirtyminen aivojen ja kehon välillä. Nämä hyökkäykset vahingoittavat suojaavaa myeliinikudosta (demyelinaatio) ja hermosoluja, mikä häiritsee viestien kuljettamista.

Vaurioituminen tai arpeutuminen (skleroosi) voi tapahtua keskushermoston eri osissa, ja potilaan oireet riippuvat vaurioiden sijainnista ja määrästä. Yleisiä fyysisiä oireita ovat näköhäiriöt, tasapainovaikeudet ja huimaus, väsymys, virtsarakon ja suoliston toimintahäiriöt ja jäykkyys ja/tai spastisuus.

MS-tauti voi aiheuttaa erilaisia virtsarakon ja suolen ongelmia. Ongelmat liittyvät usein alaraajojen toimintahäiriöihin, joten liikkumisongelmien mukana seuraa usein virtsarakon ja suolen kontinenssivaivoja.

Virtsarakon ongelmat

Kun hermoreitit vaurioituvat, signaalien välittäminen aivojen ja virtsateitä hallitsevan selkäytimen välillä vaikeutuu. MS-tauti vaikuttaa virtsarakon kykyyn varastoida ja tyhjentyä. Hermovaurio voi johtaa virtsarakon yliaktiivisuuteen. Yliaktiivinen rakko on yleinen vaiva, jossa hermovauriot aiheuttavat toistuvaa, hallitsematonta virtsaamispakkoa, vaikka rakko ei ole täynnä.

Virtsarakko voi tyhjentyä epätäydellisesti tai tyhjennyksen aikana voi ilmetä koordinaation puutetta, jota kutsutaan detrusorin (rakkolihaksen) ja sfinkterin (sulkijalihaksen) dyssynergiaksi. Lantionpohjan lihakset ja virtsaputkea ympäröivä sulkijalihas supistuvat itsestään tyhjennyksen aikana. Tämä sulkee virtsaputken, minkä seurauksena virtsarakko ei tyhjene kunnolla. Virtsarakkolihas ja sulkijalihas voivat heikentyä, mikä voi johtaa erilaisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi ylivuotoinkontinenssiin.

Koska MS-taudin kulku ja eteneminen on arvaamatonta, virtsarakon toiminta voi myös vaihdella. Se voi olla ongelmallisempaa joinakin ajanjaksoina ja välillä taas helpompaa. On kuitenkin edelleen erittäin tärkeää hoitaa virtsarakon tyhjennysongelmia johdonmukaisesti, koska jäännösvirtsa voi johtaa virtsatieinfektioihin.

Suolistovaivat

Ummetus, ripuli ja suolen hallinnan menetys ovat yleisimmät MS-tautiin liittyvät suolisto-ongelmat.

Koska suolistoa ohjaavat samat hermoradat kuin virtsaelimiä, MS-tauti voi vaikuttaa siihenkin. Viestinvälityksen katkeaminen aivojen ja ruoansulatuskanavan eri osien välillä aiheuttaa ongelmia, kuten ruoan hitaampaa läpikulkua suolikanavan läpi sekä peräsuolen tunnon ja peräaukon lihasten hallinnan heikentymistä, mikä voi johtaa esimerkiksi ummetukseen ja inkontinenssiin.

Virtsarakon ja suolen ongelmat

Keskushermoston hermopolkujen vauriot vaikuttavat sekä virtsarakon että suolen toimintaan, ja oireilla voi olla tietty taustayhteys. Virtsarakon ja suolen toimintahäiriö esiintyvät usein yhdessä. Monissa tapauksissa esiintyy samanaikaisia oireita, joilla on suuri vaikutus elämänlaatuun. Jos virtsarakon oireet pahenevat, myös suoliston oireet voivat pahentua. Niitä hoidetaan kuitenkin harvoin yhdessä, vaikka tämä voisi olla hyödyllistä lopputuloksen kannalta.

Aiheet