Kurssin teema: Virtsarakko Kaikki katetrit eivät ole samanlaisia

Toistokatetrointi vaatii potilailta sitoutumista ja jotkut potilaista saattavatkin lopettaa hoidon kesken. Potilaiden on oltava hyvin motivoituneita ja heidän tulee saada riittävä perehdytys ja yksilöllisesti valittu katetri, jonka avulla pystytään ehkäisemään komplikaatioita. Katetrit, joiden pinnan osmolaalisuus on tasapainossa virtsan kanssa, ovat avainasemassa kitkan vähentämiseksi katetria sisään vietäessä ja poistettaessa. LoFric on ollut markkinoilla pian 40 vuoden ajan ja sen on osoitettu tyhjentävän virtsarakon tehokkaasti kokonaan ja vähentävän komplikaatioita, kuten hematuriaa ja virtsatietulehdusta, jopa pitkäaikaisessa käytössä.

6 kohdetta

 1. Friction and hydrophilic catheters

  Urine often has a high concentration of particles and low content of water. This is referred to as high osmolality. Urine osmolality has a direct effect on catheter lubrication and plays an important role for people who use hydrophilic catheters. Catheters with a surface osmolality in balance with urine is key to reducing withdrawal friction.

 2. Hydrophilic catheters and lower risk of hematuria

  A lubricated catheter is recommended to reduce damage to the urethra and lower the risk of hematuria which is a common complication. A cross-over study comparing different hydrophilic catheters showed an even lower frequency of hematuria in patients who chose LoFric.

 3. Hydrophilic catheters and reduced risk of uti

  Extensive studies support scientific literature claiming that use of hydrophilic catheters reduce urethral trauma and urinary tract infections. This in turn can minimize the need for antibiotics. Because of these benefits, we now know that hydrophilic catheters are one of the most cost-effective ways to prevent long term urological complications in general and UTI in particular.

 4. Long-term safety of intermittent catheterization

  Single-use hydrophilic catheters were developed in the early eighties to address long-term complications of intermittent catheterization as seen when reusing plastic catheters with add-on lubrication. As reported by Wyndaele and Maes1 and Perrouin-Verbe et al.2 the majority of complications related to intermittent catheterization occur after long-term use as a result of damage to the urethral wall from repeated catheterizations. In contrast, long-term use of LoFric hydrophilic catheters is reported to prevent urethral trauma and complications.3 4

 5. Hoitovaihtoehtoja virtsarakon epätäydelliseen tyhjentymiseen

  Virtsaumpi on kyvyttömyyttä tyhjentää virtsarakko, ja sen seurauksena rakkoon jäävä virtsa voi aiheuttaa komplikaatioita. On tärkeää tietää, että vaikka ihminen pystyy virtsaamaan, virtsarakkoon voi silti jäädä suuri määrä jäännösvirtsaa.