Parkinsonin tauti ja suolen toimintahäiriö

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus. Parkinsonin tauti kehittyy, kun tietyn aivojen osan, niin kutsutun mustatumakkeen, solut lakkaavat toimimasta kunnolla ja ajan myötä häviävät. Mustatumakkeen hermosolut tuottavat dopamiiniksi kutsuttua kemikaalia. Dopamiinia tarvitaan viestien lähettämiseen liikkeitä koordinoiviin aivojen osiin. Ilman dopamiinia tuottavia hermosoluja nämä aivojen osat eivät voi toimia kunnolla, jolloin oireita voi ilmaantua.

Parkinsonin taudin oireita:

  • motoriset oireet, kuten liikkeiden hitaus, jäykkyys ja vapina
  • myös muita kuin motorisia oireita, kuten nielemiseen, puhumiseen sekä virtsarakon ja suolen toimintaan liittyviä vaikeuksia, esiintyy usein
  • monilla potilailla ilmenee ahdistusta

Neurologisissa sairauksissa aivojen ja ruoansulatuskanavan osien välisen viestinnän ongelmat hidastavat ruoan läpikulkua suolistossa sekä heikentävät anaalikanavan tuntoaistimuksia ja peräaukon sulkijalihaksen hallintaa, mikä voi aiheuttaa ummetusta ja ulosteinkontinenssia.

Tuntoaistimusten heikkeneminen, liikkumisvaikeudet, tasapaino-ongelmat, alaraajojen toimintahäiriöt ja oireiden tunnistamisen vaikeus voivat entisestään pahentaa oireita.

Suolistovaivat

Ummetus on Parkinsonin tautia sairastavien yleisin suolistovaiva. Sekä liikuntarajoitteet, liikkumisen hitaus että lihasjäykkyys pidentävät paksusuolen läpikulkuaikaa. Vaikeudet noudattaa terveellisiä elämäntapoja ja liikkumisvaikeudet voivat lisätä ummetuksen riskiä.

Jos Parkinsonin tauti vaikuttaa potilaan kykyyn pureskella ja niellä ruokaa, ravinnosta voi olla vaikea saada riittävästi kuitua, jotta ulosteet pysyisivät pehmeinä. Myös nesteiden nieleminen voi olla vaikeaa, mikä edelleen vaikuttaa ulosteen koostumukseen. Lääkkeet, kuten Parkinsonin taudin lääkkeet ja masennuslääkkeet, voivat pahentaa ummetusta.

Yhdessä Parkinsonin taudin emotionaalisten ja psykologisten vaikutusten kanssa suolen toimintahäiriön oireilla on huomattava vaikutus itseluottamukseen ja elämänlaatuun.

Aiheet