Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Suolihuuhtelumyöntyvyyden parantaminen

Yksi suolihuuhtelun isoimmista ongelmista on, että monet käyttäjät luovuttavat liian aikaisin – ennen kuin hoito on alkanut tehota.

Hoidon tulokset ovat erinomaisia, kun hoitorutiini saavutetaan. Se ei tapahdu nopeasti, mutta sekä potilaiden että terveydenhuollon ammattilaisten on oltava tästä tietoisia suolihuuhtelua aloittaessaan.

Pyysimme kahta asiantuntijaa kertomaan näkemyksiään suolihuuhtelumyöntyvyyden parantamisesta. 
Gabriele Bazzocchi full width

Guiseppe Preziosi

Guiseppe Preziosin ajatuksia hoitoon sitoutumisen optimoinnista:

  • Valitse potilaasi huolellisesti, ja keskity heidän sitouttamiseensa ja kouluttamiseensa.
  • Hoito on räätälöitävä kaikille yksilöllisesti esimerkiksi katetroinnin toistovälien, vesimäärän ja ballongin tilavuuden osalta.
  • On tärkeää valita oikea laite, joka sopii potilaalle ja mahdollistaa yksilöllisen hoidon.
  • Edellä mainittujen tekijöiden saavuttamisessa auttaa suuresti, jos laitteen avulla voidaan seurata edistymistä.

Gabriele Bazzocchi

Gabriele Bazzocchi keskittyy suolihuuhtelun taustalla olevaan tieteeseen: peristalttisiin liikkeisiin ja paineeseen. Hän esittelee tuloksia tutkimuksestaan, jossa mittasi paksusuolen painetta suolihuuhtelun aikana sekä veden- ja ballongin painetta eri olosuhteissa. Tämä tutkimus oli Qufora-, Peristeen- ja Navina-merkkien välinen vertailu.

Tässä on yhteenveto Gabriele Bazzocchin tuloksista:

  • Tärkein manuaalisella pumpulla varusteltujen laitteiden välinen turvallisuutta koskeva ero on se, onko vesisäiliöpussin suojuksessa venttiiliä. Tämä venttiili avautuu, kun paine ylittää paksusuolelle mahdollisesti vaaralliset arvot.1
  • Sähköinen pumppu takaa pienen ja jatkuvan ilmavirran, jonka ansiosta ballonki saavuttaa oikean koon pienemmällä sisäpaineella, mikä mahdollistaa paremman mukautuvuuden. Tämä on turvallisin tapa täyttää katetrin ballonki selkäydinvammapotilaiden suolihuuhtelussa.2
  • Sähköinen laite on myös tarkka ja riippumaton manuaalisen pumppauksen ominaisuuksista. Lisäksi se tarjoaa enemmän mahdollisuuksia estää huuhtelujärjestelmän virheellinen käyttö.2

1. Bazzocchi G, Poletti E, Musco S. ISCoS annual meeting. 2016:Abstract 109.
2. Bazzocchi G, Musco S, Landi L. ISCoS annual meeting. 2016:Abstract 83.